Дългоочакваното разхлабване на мерките срещу разпространението на коронавируса вече е факт. Здравният министър разреши посещенията на търговски площи на открито. Условието е масите да са разположение по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство.

Контролно-пропускателните пунктове на изходите на областните градове отпадат. Индивидуалния спорт на открито отново е позволен, но при спазване на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи.

Допускат се и посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти. Трябва да бъде изграден "филтър на вход", като на всички посетители се измерва телесната температура.

Изпитите за издаване на свидетелства за правоуправления - теория, практика, авиация, сухоземен, морски транспорт също са разрешени.