Диагноза рак, дори при най-благоприятното стечение на обстоятелствата, бележи живота на пациента с психологична травма, съизмерима само с тази на друг човек, преминал през такава диагноза. Огромен е списъкът от страхове, тревоги, съмнения, колебания, търсене, лутане, физическо страдание, емоционални и психически сривове, болезнени и тежки а понасяне процедури. Някъде в него, макар и не на челно място, стоят пост-оперативните физически деформации, сниженото качество на живот, последващата алиенацията, социална изолация, потиснатото самочувствие и обещанието, че само да свърши всичко благополучно, другото ще се оправи. Другото обаче рядко се оправя след. Процесът на лечение е дълъг, а човек, разкрачен между две паралелни "Ако", се налага да променя приоритети в движение. Има обаче лекари, които знаейки през какво трябва да се премине при тази диагноза, правят своя избор да се специализират дотам, че да защитят, с придобитите си компетенции, правото на пациентките на пълноценна женственост. И по-точно - като им я върнат.

Такъв точно лекар е Д-р Ваня Митова - хирург и мамолог, началник на Отделението по хирургия на гърда и реконструктивна хирургия в УСБАЛ по Онкология - София, която се върна скоро от Оксфорд със сертификат за онкопластична хирургия на гърда.

Д-р Митова, преди броени дни преминахте курс и взехте сертификат по онкопластична хирургия в Оксфорд. Освен престиж, какви компетенции Ви дава този сертификат и какви са ползите за пациентите Ви?

Онкопластичната хирургия е онзи клон от хирургията на гърда, който дава огромен обем от възможности при лечението на рака на гърдата така, че освен да спазваме онкологичната доктрина, да успеем и да съхраним, реконструираме и/или възстановим гърдата на пациентката. Именно този широк диапазон от възможности ме накара да премина пълния курс по онкопластична хирургия на гърда и това, че успях да го направя именно в Оксфорд отчитам като значителен личен и професионален успех. Придобиването на сертификат за такава хирургия в някои държави е задължителен, за да можеш да извършваш определени оперативни интервенции. В България няма такова изискване, но на мен това ми дава лична сигурност, за да правя най-доброто за моите пациенти.

У нас не са приоритетни естетичните и козметични резултати при една онко-операция; на психоголичния аспект и качеството на живот сякаш не се обръща особено внимание, а по-скоро се търси оптимален лечебен резултат. Смятате ли, че изоставаме в това отношение спрямо останалите страни в Европа?

В съвременната медицина водещ би следвало да бъде комплексният подход към пациентите, което освен всичко друго включва оценка на качеството на живот и задължителна психологическа подкрепа особено, когато се касае за онкологично болни. За съжаление, в много от случаите лекарите се увличат в диагнозата и пропускат важни чисто човешки аспекти. При гърдата, която е един от основните органи - израз на женственост, е необходимо да обръщаме внимание и на външния вид. Това неминуемо ще допринесе за запазване на качеството на живот на пациентката, а също и за по-лесно приемане на диагнозата. Категорично обаче компромис в онкологично отношение не бива да се допуска, особено за сметка на естетика. Ето защо в практиката си аз лично винаги търся баланс между двете.

С компетенциите, които имате, успехът Ви в естетичната хирургия е гарантиран. Защо избрахте да оперирате тежки случаи с ракови заболявания?

Не подценявам естетичната хирургия, нито пък колегите, които са я избрали като свой професионален път, но смятам, че онкологичните заболявания са бича на нашето време и именно за това в борбата с тези заболявания трябва да насочим най-много усилия, знания и ресурс. Това беше и причината да предпочета онкологичната хирургия пред естетичната, надявайки се, че ще съм истински полезна на пациентите си.

Изкушавали ли сте се да напуснете пределите на страната? С Вашите сертификати можете да практикувате навсякъде по света.

Действително квалификацията ми дава възможност да работя в много страни. Не е тайна и това, че съм получавала няколко пъти предложение за работа в чужбина, включително и в Института Кюри в Париж, но смятам, че и в България човек може да се реализира в професионален план, особено когато си обича родината и го прави с желание. А относно сертификатите - работата се върши от специалиста, а не от сертификатите и дипломите, подредени на стената в кабинета. Те би следвало само да удостоверяват възможностите на съответния специалист, а не той да се обожествява от тях.

Смятате ли, че хирургията у нас е на необходимото ниво? Знаем, че имаме прекрасни специалисти, но дали те са пропорционално разпределени в лечебните заведенията?

Категорично медицината и хирургията в Бълг,ария са на съизмеримо със световното ниво. Просто местата, на които се практикува такава хирургия и медицина в България, са значително по-малко, отколкото са лечебните заведения. Именно в това е парадокса - уж имаме много болници, частният сектор в здравеопазването расте стремглаво, а всъщност не навсякъде може да се получи качествена медицинска услуга и лечение. Затова е много важно пациентите добре да обмислят избора си на лекар и болница.

А какви са критериите, по които пацентите, диагностицирани с рак на гърдата трябва да изберат специализирано лечебно заведение, в което да се лекуват и да получат първокласна грижа?

Водещо в цял свят при онкологичните заболявания, в това чисто и при рака на гърдата, е т. нар. мултидисциплинарен подход, при който пътят на пациента се очертава не от един специалист, а от група професионалисти от различни специалности (медицински онколози, лъчетерапевти, хирурзи, специалисти по образна диагностика, генетици, специалисти по нуклеарна медицина, патолози, психолози и т.н.). В повечето болници у нас обаче не може да се открие съвкупност от всички тези специалисти, затова и често пациентите се лекуват "на парче", а решението за тяхното лечение е еднолично.

Това в много случаи е и причината за по-лошите резултати, които за съжаление, се изразяват в загуба на човешки животи. В това отношение се чувствам късметлия, че в УСБАЛ по онкология, като най-старото специализирано онкологично лечебно заведение, разполагаме с всички тези специалисти и с високо-технологична апаратура, така че мултидисциплинарният подход не само съществува, а и е на световно ниво. Така, че ако трябва условно да изброя критерии, по които пациентите да се ориентират в избора си, бих започнала първо с това да се насочат към лечебно заведение, в което всички гореизброени специалисти са налични на едно място, така че да могат да получат комплексна грижа и лечение без да се лутат от болница в болница. Това е изключително важно за тях и живота им - да се използва целия възможен арсенал при борбата с рака.

Всички онкологични специалисти ли могат да лекуват рак на гърдата, какви са стандартите в Европа и прилагат ли се тук?

Лечението на рака на гърдата в Европа, а пък и в САЩ, се осъществява в т.нар. специализирани сертифицирани центрове. Това са лечебни заведения и клиники, които отговарят на минимален стандарт за качество на грижите за пациентите с рак на гърдата и получават сертификат за определен период от време. Мога да дам пример с Европейското дружество на специалистите по рака на гърдата (EUSOMA). Те стартираха доброволен процес на сертифициране, при който оценяват клиничните резултати в специализирани европейски звена за лечение на рака на гърдата. Редовно се публикуват индикатори за качеството на лечение, определени от експерти от различни области, използвани за целите на сертифицирането. Тези ясно дефинирани качествени параметри, в съчетание с непрекъснатия вътрешен и външен одит, доведоха до значително оптимизиране на спазването на стандартите. Това от своя страна пък доведе до значително подобряване на резултатите от лечението на тези пациенти. Не така стоят нещата в България. У нас нямаме критерии за оценка, нито контрол за качеството на медицинското обслужване и лечение. Това на практика дава възможност на всеки да лекува рак на гърдата, дори и да не е специалист в съответната област. В крайна сметка потърпевши са пациентите.

Имат ли достъп пациентите в България до онкологичните комисии?

Онкологичната комисия е точно този мултидисциплинарен екип, за който говорих по-рано. Всеки пациент със съмнение или с доказан рак на гърдата задължително трябва да преминава през такава онкокомисия. Това е мястото, където специалистите от различни специалности обсъждат конкретния случай и взимат решение за поведение при конкретния пациент. Естествено и в тази посока не липсват проблеми в България. На първо място пациентите разбират за съществуването на тези комисии най-често след като вече са преминали през определено лечение. Решението за тяхното лечение е взето от един човек и не рядко - това решение не е най-правилното за тях. Вторият сериозен проблем е свързан с това, че повечето пациенти минават през общоболнични онкологични комисии, а не през специализирани за конкретна патология, както например е рака на гърдата, в резултат на което често се пропускат съществени за пациента неща. И не на последно място - в много от комисиите, които се организират в неспециализирани лечебни заведения липсват огромна част от специалистите. Така на практика за пациента взима решение само един или двама лекари, а комисията е абсолютно проформа.

Вие сте създател на онлайн приложението BreastHelp, което в контекста на това, което говорим, се явява като "пътеводна светлина" за пациентите сред отблясъците пръснати специалисти. Можете ли Вие да разкажете как тази мобилна платформа облекчава пациента в един от най-отговорните за адекватното терапевтично поведение етапи - оценката на състоянието?

Вероятно имате предвид онлайн онкокомисията в BreastHelp - радостна съм да кажа, че точно тези проблеми, които изброих, успяхме да разрешим с нейното създаване. Комисията е специализирана за рак на гърдата и разглежда всеки случай индивидуално, така че пациентът да бъде сигурен в лечението си. Съставена е от медицински онколог, лъчетерапевт, хирург и специалист по нуклеарна медицина - комбинация от специалисти, която рядко може да се открие в многопрофилните лечебни заведения. А освен това не бива да пропускам и предимството й, че всичко се случва онлайн и не е необходимо пациента и/или близките му да пътуват, да чакат със седмици или пък да чакат на опашка пред лекарския кабинет. Целият процес на практика е на една ръка разстояние вкъщи, просто изпращайки през телефона си всички документи.