В условията на повишен риск от заболяване от Корона вирус Ковид-19 трябва да се прави имунопрофилактика и имунотерапия на придобити имунни дефицити при хора в напреднала възраст и онкоболните , а при болните заразени с вируса да започне патогенетична терапия. На този етап, поради липсата на специфично лечение, се прави симптоматично /при главоболие, при температура и др. симптоми./ Това е необходимо, но е крайно недостатъчно за спасяване на човешкия живот, заяви пред Dir.bg доц. д-р Влади Манев.

Преди 30 години доц. Манев прави революционно откритие в медицината. Открива нов стратегически подход в имунотерапия на рака - как да бъде освободен отделяният от раковите клетки протеин, който блокира Т-клетките на имунната система при прилагане на лечение на болни със злокачествени тумори (ин витро). Теорията му за лечението на рака се потвърждава с Нобеловата награда за медицина за 2018 г.,която бе присъдена на американеца Джеймс Алисън и японенеца Тасуку Хонджо.

Днес проф. Манев все още е убеден, че България може да се нареди сред водещите страни в онколечението, защото има научния потенциал, но само ако има държавна политика за това за създаване на Институт за развитие на имунотерапията и имунопрофилактика на рака и възстановяване.

Настоящата пандемия от Ковид-19 доказва, че ако имаше вече разкрит преди години "Национален специализиран Институт за имунотерапия и имунопрофилактика на рака", щеше да има къде да се прави медицина за борба с имунните дефицити, да се профилактират не само онкоболните, но и възрастните клинично здрави хора, които сега са най-тежко засегнати от Ковид-19, убеден е той.

Доц. д-р В. Манев има първата диплома у нас по специалността "Имунология". Председател  е на програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака" към здравна фондация "Контрол на придобитите имунни дефицити, свързани с промени в околната среда", Носител е на приза "Изобретател на 2016 ".

- Доц. Манев, Вие сте новатор и откривател в имунологията. Какво предлагате във връзка с пандемията Covid-19?  

- Мерките в конкретната пандемична обстановка са две основни групи: социални мерки, които са предписаните от оперативния щаб за борба Корона вирус Ковид -19, и медицински. 

Медицинските мерки в  условията на повишен риск от Ковид-19 трябва да включват имунопрофилактика на придобити имунни дефицити при хората в напреднала възраст и онкоболните, а при болните заразени с вируса да започне патогенетична терапия.

Защо е необходима и каква? Вярно е, че не съществува специфична терапия, няма създадена ваксина и др. има обаче една неизползвана или поне недостатъчно използвана възможност. От фундаменталната и клиничната имунология се знае се, че освен специфичен придобит имунитет (примерно с ваксини) имунната система разполага с т.н. неспецифичен имунитет. Той може да се стимулира със специфични и неспецифични средства и косвено се ускори създаването на специфичен имунитет.

Корона вирусът "Ковид -19" поразява най-тежко възрастни хора над 60-70-годишна възраст с придружаващи хронични заболявания. С много сериозно повишен риск са и онкоболните, особено, които в момента са на цитостатична терапия. Общото между двете групи е, че се очаква да имат и често имат в различна степен придобит имунен дефицит.

При първата група възниква поради постепенна възрастова инволюция (намаляване) на тимусната жлеза в различна степен при различните хора, а при вторите поради провежданата цитостатична терапия. И двете групи се нуждаят от индивидуализирана и контролирана неспецифична имунопрофилактика и имунотерапия на придобитите имунни дефицити (ПИД).

- Какъв е съветът Ви за засилване на имунната защита на възрастните и болни хора срещу сегашния коронавирус?

За имунопрофилактика на придобитите имунни дефицити при основните две рискови групи Препоръчвам следното:

При възрастни хора над 55-60-годишна възраст

1. Лактоферинът/ЛФ/ е най-важната молекула изолирана от майчина коластра. Трябва да е с чистота над 85%. Доказано е от нас преди повече от 30-40 години, и че на нея се дължат важни защитните свойства.

Има следната характеристика: Тя е ненаситена с желязо респ. само 25% от рецепторите за желязо са заети. а останалите рецепторни места са свободни. Като свързва и отнема желязото, възпрепятства развитието на микроорганизмите, защото е важен растежен фактор за тях както и за туморните клетки.

Доказахме през 80-ге години, че има рецептори за ЛФ върху неутрофилните левкоцити (проф.А.Манева д.б.н. публикация САЩ) Установихме първи в света, че този рецептор, свързвайки ЛФ, усилва в пъти фагоцитарната активност /първото стъпало на имунната система (доц.д-р В.Манев, публикация САЩ)

Молекулата на лактофериа има пряк антивирусен и интибактериален ефект като има способността да ги убива като пробива мембраните или обвивките им .Лактоферинът се намира у нас под различни търговски наименования като хранителна добавка в аптечната мрежа/АМ/. Добре е да е чист без други съставки. През последните 10 години са патетовапни в САЩ и Европейски патенти за изобретения с клинично доказан ефект, че съчетаването на ЛФ, с ваксина допринася в пъти за по-висок и напрегнат имунитет.

2. Перорална ваксина за повишаване защитата на бронхите и белия дроб се намира в аптечната мрежа наше производство или вносна. Приема се сутрин х 1 табл. или капсула/ заедно ЛФ.

3. Олиго и полипептиди, изолирани от свински далак/ внос от Германия/. След вземане на по-горе изброените препарати, се продължава 20 дни.

4. Витамини: А,В, С ,.Д и вит. Е като последният се пие поне 2 часа след вит. С. Вит Д х 1-4 капки дневно.

5. При възникване на белодробни явления да се консумира ежедневно топлинно обработен лук (печен). По данни от авторитетно американско научно списание по пулмология е доказано клинично, че печеният лук според същите клинични наблюдения в Инститнут по пулмология в САЩ има терапевтичен ефект вкл. и при рак на белия дроб.

6.Известно е още от началото 20 век, че френски ловци когато са консумирали полусурови или леко термично обработени на пара и/или скара черен дроб и сърца от патици са забелязали, че не боледували от вирусин инфекции през зимата, когато ходят на лов. Установено е, че сърцата и черния дроб на патици съдържат много голямо количество РНК. Вероятно по пътя на конкурентното инхибиране вирусите вероятно няма къде да се прикачат за клетката и да влязат в нея и се размножават.

В тази връзка предлагам премиерът и зравният министър да възложат на водещия у нас вирусолог по ХИВ проф. Радка Аргирова, като й се предоставят всички правомощия със статут на "Комисар" по темата, с пълно логистично осигуряване, да организира в БАН или където предложи спешно проучване и докаже в срок до 2-3 месеца при лабораторни условия може ли РНК изолирана от черен дроб и миокард на патици да измества Корона вируса Ковид-19 и да не се свързва за клетъчния рецептор?

7. Инхалации с етеричнни масла /масло от Чаено дърво, масло от евксалипт при дихателни инфекции на горните и доблите дихателни пътища , ХОББ и др.

8. Използване стационарни домашни кварцови лампи за УВЧ за профилактика на вирусни инфекции с облъчване по 1-2 мин.

9. След парантералната терапия (венозно вливане), едно от основните средства за детоксикация на организма в клиниките по токсикология, е пиенето на наситената (тъмнокафява) шипкова отвара/.

10. Научни изследвания отдавна са доказали, че умерените и леки ежедневни физически уражнения съчетани с бавно и възможното по-дълбоко йогийско дишане имат добър или равен ефект на всички други най-съвременни и скъпи лекарствени средства при хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ).

За имунопрофилактиката при възрастни онкоболни/със солидни тумори/

Възможна е имунопрофилактика само след приключване на всички предписани курсовете за химиотерапия, лъчетерапия,хормонотерапия Препоръчва се т.н.третична имунопрофилактика като се прилага пълната схема описана по-горе с препарати №1,2,3,4, №6 (без вит.В-комплекс), №7 в съответната последователност, продължителност и срокове (без №5 и №8) По време на химиотерапия се прави само под контрола на клиничен имунолог с опит в имуноонкологията.

За заразените с COVD-19

За тази група е необходимо незабавно провеждане на животоспасяваща патогенетична терапия. На този етап поради липсата на специфично лечение се прави симптоматично лечение /при главоболие, при температура и др. симптоми./ Това е необходимо, но е крайно недостатъчно за спасяване на човешкия живот.

Има наскоро публикувани обобщени данни за основните промени, които настъпват в организма на инфектирания болен човек с Ковид-19 и позволяват веднага включване на ефективна патогенетична терапия. Регистрира ни са значими промени при изследване на:1.Пълната кръвна картина /ПКК/ с диференциално броене се установява лимфопения с или без левкопения. 2.Значими отклонения при някои биохимични показатели /ЛДХ, тропонин, С-реактивен протеин, интерлевкин 6, повишен Д-димер и др. съпровождащи тежък възпалителен процес.3.Данните от имунния статус на болните регистрират понижение на Т- хелперите и Т-супресорите.

На основата на публикуваните актуалните данни са доказани следните основни патологични и терапевтични проблема,които подлежат на незабавно и най-съвременно патогенетично лечение, а именно: 1 Средно тежък или тежък Т-клетъчен имунен дефицит. 2. Изразен възпалителен процес. 3. Силно повишен риск от тромбоемболизъм с развитие на високо рискови инсулти и инфаркти поради активиране каскадата на тромбоцитната агрегация. 4.Автоинтоксикация.

Когато се знаят патогенетичните фактори и механизми на промените на клетъчно и молекулярно ниво при болните с Ковид-19, съвременната медицина има средства и подходи, с които може да постави под контрол настъпващите и съпровождащи инфекцията патологични промени и намалеят рискове от тежки усложнения.

Правилното формулиране на проблемите дава и решението им. Първият проблем на Т-клетъчен придобит имунен дефицит е предмет на специалността "Клинична имунология", вторият проблем е предмет на специалността Клинична токсикология, а третият проблем е предмет на хематолозите .Извод:Ефективна животоспасяваща патогенетична терапия може да се прави от мултидисциплинарен екип от клинични имунолози, токсиколози, интернисти ,хематолози, инфекционисти и др.

- Защо вирусът атакува най-вече възрастните хора и каква е връзката му с предишния пандемичен коронавирус през 2003 г. в Китай?

Високата смъртност и тежкото протичане предимно при възрастни хора в напредала възраст се дължат най-вероятно на придобит средно тежък неманифестиран клинично или тежък имунен дефицит/ТПИД/ възникнали поради съчетаване на два основни фактора:

- неблагоприятни промени в околната среда в регионален и планетарен мащаб;

- настъпваща инволуция/атрофия/ на тимусната жлеза при хора в напреднала възраст.

По данни на СЗО преди повече от 30 години е установено в планетарен мащаб, че поради неблагоприятни промени в околната среда/радиация,тежки метали, фини прахови частици, стрес, авитаминози, белтъчен недоимък, селскостопански и битови отрови, хронични наднормени професионални вредности и др.вредни фактори от околната среда е установено, че 10-15% от клинично здравите хора имат придобит имунен дефицит /ПИД/, а в някои екологично застрашени региони, тези проценти могат да стигнат 20-30  и повече при клинично здрави хора.

Замърсяването на въздуха в Китай, според медийни публикации, е било над 10 пъти над пределно допустимите норми и се е равнявало, изчислено по токсичност върху организма, на изпушване ежедневно на 36 цигари от малките деца до възрастните хора.

Коронавирусите за известни на медицинската науката от 50 и повече години. Вероятно нещо се е случило в околната среда в регионален и планетарен мащаб, водещо до мутация на известните Корона вируси доста преди 2003 г.Тогава е възникнала епидемията от ТЕЖЪК ОБСТРУКТИВЕН РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ (ТОРС).

.. Какво е общото за хората над 60-70 г. от имунологичен аспект? Общото е, че при хора над 60 г възраст са физиологично обусловените промени в тимусната жлеза, отговорна за Т-клетъчия имунитет, респ. за противовирусния и противотуморния клетъчен имунитет, и тогава настъпва в различна степен Т-клетъчен придобит имунен дефицит и намалена противирусната и противотуморна защита на организма.

При съчетание на възрастово обусловения придобития имунен дефицит като се прибавят и неблагоприятното влияние на факторите от околната среда като прахови частици и други химически вредности от околната среда се уврежда не само БЕЛИЯ ДРОБ, но прониквайки в кръвта така се уврежда целия човешки организъм вкл. и регулаторните функции на имунната система.

Поради изброените две основни комплексни причини при възрастни хора особено в напреднала възраст може да се очаква над 50% от тях клинично неманифестиран средна по степен придобит имунен дефицит/ПИД/ или дори в различна степен ТЕЖЪК ПРИДОБИТ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ/ТПИД /. На този фон става възможно да се развие тежка вирусна пневмония с висок леталитет.

Настоящият извод съвпада с доклада ми през 2005 г. за влиянието на вредните фактори от околната срада върху имунната система, изнесен на юбилейната научна конференция "Проблеми на имунологичното здраве в началото на ХХI век" с международно участие и организирана от БАН по инициатива на здравна фондация "Контрол на придобитите имунни дефицити свързаии с промени в околната среда".

- Вие отдавна настоявате за създаване на специализиран "Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановянане". Каква би могла да бъде ролята му в сегашната пандемична ситуация?

- В отговора на поставените от Вас по-горе въпроси обясних подробно и аргументирах важността от динамичен контрол на придобитите имунни дефицит/ПИД/,свързани с промени в околната среда в регионален и в планетарен мащаб. Би могло да се изследват представителни групи в различни и региони на страната за установяване степента на /ПИД/. Така биха могли рано да се профилактират рисковете от възникване на т.н. имуноасоциирани заболявания вкл. инфекциозни каквато пандемия имаме днес от Корана вирус Ковид -19. Тя тръгна и се разпространи, според нас, както поради екологични проблеми от вредни аерозоли и др. регионални фактори и такива в планетарен мащаб.

Такава структура предлагаме от много години да се разкрие или поне една "Клиника/Институт/ за имунотерапия ,имунопрофилактика на рака, и иновации". Обявили сме преди повече от 20 години, че в предмета на такава структура ще влизат профилактиката, контрола на придобитите имунни дефицити, свързани с промени в околната среда и терапия. Сериозни мерки и действия в тази посока не бяха предприети и ето, че сега ситуацията ни завари неподготвени и не само за онкоболните.

Тази наша идея не е от сега. За това свидетелства не само абвиатурата на представляваната от нас здравна фондация "Контрол на придобитите имунни дефицити свързани с промени в околната среда", а и преди всичко нейната дейност, подробно описана в папка "Инициатива".

Не е ли странно, че тази година се навършват 25 г. от обявяване на мисията на здравната фондация за разкриване на специализирана клиника за "Имунотерапия и имунопрофилактика на рака ". За това тогава бе организиран голям концерт в Сатиричния театър, София с участието а най-известните и обичани изпълнители/Емил Димитров,Маргарита Хранова, Васил Петров,певци от хора на Националната опера и др. Водещ спектакъла бе известният и уважаван писател Драган Тенев.

След много години надежди и разочарования, днес четвърт век по-късно провеждаме отново Петиция по същата тема.

- Оптимист ли сте, че петицията ще помогне за създаване на Института и имате ли вече подкрепа от медицинските среди?

- След дълги години безрезултатна кореспонденция с Министерството на здравеопазването бяхме принудени наскоро да стартираме и "Петицията". Настояваме за повече шанс за живот на няколко десетки хиляди онкоболни с разкриване на Национален/или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване https://www.peticiq.com/243314

Вярвам, че ще успеем, защото и националните консултанти по онкология /Проф.К.Тимчева и проф.А. Дудов/ подкрепят инициативата, защото в подписката в петицията има не само много лекари. Настоящата пандемия от Ковид-19 доказва, че ако имаше вече разкрит преди години "Национален специализиран Институт за имунотерапия и имунопрофилактика на рака" щеше да има къде да се прави медицина за борба с имунните дефицити, да се профилактират не само онкоболните, но и възрастните клинично здрави хора, които сега са най-тежко засегнати от Ковид-19. Затова, моят призив към всички е да подкрепят Петицията!

- Каква е Вашата прогноза за отслабване на вируса и преминаване на пика в Европа и в света?

- Корона вирусите причиняват епидемии избирателно в есенно-зимния период и ранната пролет.Тази закономернст е свързана с намаленото слънцегреене в есенно-зимния период ранна пролет респ.намаленото количество на ултравиолетови лъчи/УВЛ/.Те са убийствените за вирусите, бактериите и др. микроорганизми. Настъпване на по-силно и продължително слънцегреене постепенно ще се отслаби вирулентността/заразността / и трансмисивността на този вирус от въздействието на слънчевите УВЛ.

Провежданите противоепидемични мерки на държавата целят да се печели време. С тази тактика за отлагане и недопускане на епидемичен врив ще се даде плацдарм от време да се получи постепенно по-добър естествен колективен имунитет особено при по-младите хора, тези в средна възраст и в напреднала възраст, без да са преболедували тежко. 

Ако се постигнат поставените противоепидемични цели, заедно с настъпването и разгръщането на пролетния сезон, би могло да се очаква, че през втората половина на месец април, след Великден бихме могли да очакваме в по-оптимистичния вариант епидемията да бъде овладяна, да не се стигне до неконтролируем епидемичен взрив. Нужно е сега обединение на целия национален потенциал от учени в областта на медицинската наука и практика, така ще се справим.