Доц. Влади Манев е българинът, който преди 30 години прави революционно откритие в медицината. Открива нов стратегически подход в имунотерапия на рака -  как да бъде освободен отделяният от раковите клетки протеин, който блокира Т-клетките на имунната система при прилагане на лечение на болни със злокачествени тумори (ин витро).

Откритието е доказано с лабораторни резултати, на база на които регистрира три патента за изобретения и два патента за полезни модели. За внедряването им обаче са нужни клинични изследвания и високотехнологична апаратура, което по това време е невъзможно у нас. Така откритието му остава неизвестно за света.

10 години по-късно двама учени - американецът Джеймс Алисън и японецът Тасуку Хонджо, откриват същото стратегическо направление и след лабораторни и клинични изследвания доказват възможността за деблокиране на Т-клетките на имунната система при болни със злокачествени тумори (ин витро). Откритието им е увенчано с Нобеловата награда за 2018 г. за медицина.

В предишни публикация на Dir.bg ви съобщихме за откритието на доц. Манев, както и за разработките на нобеловите лауреати Джеймс Алисън и Тасуку Хонджо.

Сега историята продължава, защото, въпреки световното признание на този нов подход в лечението на рака, днес, 30 години по-късно, отново няма чуваемост за разработване на нормативна база за създаване на клиника за клетъчна имунотерапия на рака, която да разработва и прилага патенти в тази област при лечение на онкоболните.

- Проф. Манев, защо няколко десетилетия се оказаха недостатъчни у нас, за да се създадат условия да се използва Вашето регистрирано откритие и да се внедрят свързаните с него патенти?

- През последните 10 години у нас е регистриран световен приоритет в областта на имунотерапията на рака, като са регистрирани и признати най-малко 5 патента за изобретения и полезни модели. Безспорен факт обаче е, че при наличната нормативна база не е внедрен у нас нито един патент в областта на медицината и в частност в имунотерапията на рака. Този факт е в необходимата достатъчност доказателен за неприложимостта на съществуващата нормативна база и че тя се нуждае от актуализиране или дори от нова нормативна база. Вече 5 години това не се случва.

- Какви са основните проблеми в съвременната терапия на солидните тумори и какво е приложението на вашите патенти?

- Ежегодно според статистиката у нас умират около 18 000 онкоболни, а през последни 5 години, според същата статистика, се отчита, че заболеваемостта у нас от злокачествени заболявания се е покачила около 9 %. При тежестта на това коварно заболяване, с право сравнявано с "бич на човечеството", повече от 30 години работим за да се направи нещо повече за болните от рак.

Основните проблеми в съвременната терапия на солидните тумори произтичат от практиката при провеждане на стандартната химиотерапия или дори при съвременната т.н. таргетна терапия. Нужно е да се подобри ефективността на терапията, като се намалят рискът и страничните неблагоприятни ефекти по време на химиотерапията, което налага прекъсването й за различен период от време. Трябва да се намали и рискът от рецидивите при онкоболните. Точно за това са предназначени признатите ми 5 взаимнопотенциращи се патента в областта на имунотерапията на рака. Без да се спираме подробно, ще ви спомена два от тях и очакваните ефекти при успоредното им и индивидуализирано прилагане, а именно: деблокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет; намаляване страничните ефекти от химиотерапията; намаляване риска от рецидиви след години дори и след успешно проведена химиотерапия.

При внедряването на патентите би се създала уникалната възможност за разкриване у нас на първия за Европа "Високоспециализиран Център за възстановяване на онкоболни след химиотерапия" и профилактика на рецидивите. Това би дало възможност България да стане водеща дестинация в Европа за здравен и медицински туризъм, а страната ни да развие неизползвана досега икономическа ниша за възстановяване след химиотерапия на стотици хиляди онкоболни от Югоизточна и Централна Европа.

За това държавата е длъжна да съдейства, като използва всяка, дори и най-малка възможност, ако има и най-малкия шанс да направи нещо, за да подобри лечението на онкоболните, с внедряване на признатите патенти.

Това е изискването и по закон държавата да осигурява в 100% терапията на онкоболните. За да може това да се случи, се иска обединение около тази високохуманна кауза, да започнем да търсим аргументи как може да се направи нещо по-добро, а не да се търсят "аргументи" как да не може да се направи.

- Как виждате реализирането на вашите идеи? Вие от години водите кореспонденция с отговорните институции по тази тема, но все още няма резултат.

- Нужно е да се мобилизират всички интелектуални и материални ресурси на държавата и с нови правила да се минимализира и дори изключи субективният фактор. През последните 5 години съм предложил многократно да се ползва нормативният опит в развитите държави в областта на внедряване на патенти и иновации в стратегически направления определени за "държавен приоритет".

Нужно е да се въведат правилата, които да позволят използването на творческия потенциал на изобретателите и иноваторите, на учените с регистиран световен приоритет с патенти, а не да се похабява времето, силите и живота им, както е сега, и бъдат унижавани да чакат с години и десетилетия пред държавните порти или да бъдат принуждавани да емигрират, за да се реализират идеите им за имунотерапия на рака в чужбина. Крайно време е да се преодолее това несъответствие.

- Последната Ви кореспонденция с Министерство на здравеопазването и парламента не даде очаквания резултат.

- Да, потърсихме възможности за личен делови контакт с отговорните институции, внесохме конкретни предложения. Отговаря ни се, сякаш всичко е свършено, вечно и непроменимо. Принудени сме да водим с години безплодна кореспонденция, защото ни се отговаря формално.

А ние се борим да може да се даде шанс за втори живот на онкоболните с усъвършенстване на нормативната база и да се създадат условия за внедряване на регистриран световен приоритет с патенти за изобретения в областта на "Имунотерапията на рака". С години водим кореспонденция да се създадат нормативни условия да може да се работи и внедряват патенти за изобретения в областта на имунотерапията на рака. Това не е ли абсурд, дори и още повече сега след 1 ноември 2018 г., когато светът осъмна с вестта за Нобелова награда за медицина, за революционен пробив в "Имунотерапията на рака"?

Вместо отговор, получаваме препратка към "Закона за здравето" и "Закон за насърчаване на научните изследвания". А ние искаме конкретен отговор, защото в цитираните закони нищо не се намира изписано по този въпрос.

Защо не се ползва, например, позитивният опит на Германия, където държавата по закон ги изкупува патенти? По кой закон у нас, ако изобщо има такъв, държавата е длъжна да изкупува патенти у нас, които са в стратегически важни за държавата направления, признати за "Държавен приоритет"? Тази процедура би следвало да е задължително условие преди да може да се кандидатства за участие в каквато и да е финансиране на научни изследвания, апробиране и внедряване в клиничната практика на частни патенти. Нямаме отговор на този въпрос.

Къде у нас може да се апробират и внедряват патенти в областта на Т-клетъчната имунотерапия на рака при солидните тумори, като у нас няма нито една разкрита специализирана клиника или звено за имунотерапия на рака (респ. за солидните тумори)? Това е един от основните "препъни камъни" за внедряване на патенти в медицината у нас и в частност в имунотерапията на рака - т.е.липса на високоспециализирана структура.

- През последните години вие сте направели предложения да се използва опитът на Германия. Как действа моделът там и доколко е приложим у нас?

- В Германия за признати изобретения в стратегически важни направления, държавата като най-заинтересована прави първата инвестиция за апробиране и внедряване, като изкупува патентите и инвестира за внедряването им. След успешно внедряване тогава бизнесът се нарежда на "опашка" да изкупува лицензи от държавата и тогава тя си възвръща многократно вложените за внедряване на иновациите средства. Така е в цивилизования свят към когото декларираме, че се стремим.

Сега се надявам на лична среща със здравния министър. Вярвам, че в един делови разговор с него бихме могли да намерим полезен ход за решение на всички поставяни с години и нерешавани важни въпроси и проблеми от медицинско, национално, съдбовно за живота и здравето с общочовешко значение.

Доц. д-р Влади Манев е председател на програмен консултативен съвет по имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака и на здравна фондация "Контрол на придобитите имунни дефицити, свързани с промени в околната среда". Посветил се е повече от 35 години в областта на клиничната имунология и в частност имунология на туморите. Има признати 12 изобретения, 5 от които са в областта на имунология на туморите, 9 рационализации, "Златен медал" от Международно Изложение за интелектуална собственост. Придобива първата диплома в България по специалността имунология. Създава първия за страната Център по клинична имунология.