Евросъдът призна, че България не е осигурила справедлив процес в разумен срок на Стоян Михайлов, Станиш Бонев, Емил Христов, Милко Балев /вече покойник/ , Йордан Йотов, Григор Стоичков, Иван Илиев, Георги Караманев и Георги Йорданов. Близо 8 години те бяха разследвани за това , че в периода 1981-1989 г. като членове на партийния и държавния елит са взели участие в решенията за раздаване на помощи на обща сума 243 537 000 тогавашни лева. Евросъдът не присъжда обезщетение на нито един от деветимата, тъй като те не са предявили парични претенции. Не се присъждат и разноски по делото. За жалбоподателите се оказва достатъчно удоволетворение признанието на Страсбург, че процесът срещу тях продължил 7 години, 11 месеца и 19 дни /до 27 март 2000 г./ без да влезе в съда , е надхвърлил границите на всякакъв разумен срок. Решението на съда е само 5 страници, тъй като изцяло се позовава на мотивите по делата на бившия премиер Андрей Луканов и бившия член на политбюро Огнян Дойнов. /БЛИЦ