- Беше ли лесно за вас да вземете решението да се върнете в България и да станете изпълнителен директор на  AEA?
 
Това беше лесно за мен, защото имам много приятели в София и в други градове в България, с които съм поддържал връзка в течение на трите години през, които бях в Денвър, Колорадо. Също така, жена ми е родена в София, така че ние имаме семейство тук и ще бъде хубаво да сме с тях. В допълнение към това, аз бях учител в AEA от 2007 до 2010 и с удоволствие ще работя за опознаване на студентите и служителите в училището. Така че, аз бях благодарен за възможността да се върна в София и да поема тази нова позиция.
 
- Какви са първите ви впечатления от процеса на обучение и нивото на студентите в AEA?
 
Що се отнася до процеса на обучение в AEA, аз съм много впечатлен от учителите, от тяхната ангажираност и всеотдайност към своите ученици , конкретно от техния стремеж за даване на възможно най-доброто образование, опит и грижа. Очевидно е, че учителите са най-ценният актив на AEA и заедно с отличната група от ученици, която имаме в момента - това е една прекрасна среда, в която да се учат и да растат.
 
-  Какви ще бъдат вашите приоритети за развитието на AEA?
 
В AEA искам непрекъснато да се стремим, да се усъвършенстваме във всяка една област - академично  от детската градина до българската програма на Американското училище. Непрекъснато ще анализираме какво работи и какво не работи, за да се отговори на потребностите на нашите ученици в търсене на нови и иновативни начини за подобряване на условията в академията. В момента работим за подобряване на нашата селекция от учебници и сме в процес на избор на нови  за 2016/2017 учебна година.
 
-  Ще има ли нови предмети за учениците?
 
Очаквам да подобрим всяка област на това, което ние предлагаме в момента за учениците, за да отговорим по-добре на техните нужди. Въпреки това, тъй като ние вече сме започнали през втората половина на първото полугодие, то първият семестър е  планиран и не подлежи на промени. Това, което аз бих искал да видя, като допълнение са повече курсове по чужди езици. Тъй като много от нашите възпитаници след AEA ще продължат образованието си в европейски страни Вярвам, че ние трябва да предложим повече езици като избираеми. В момента за тази цел се търси допълнителено преподавателски персонал, след като изпълним тази задача ние ще оценим тяхното образование и възможности и заедно ще предложим вариант за нов езиков курс.
 
- През годините AEA е изградила добра репутация и високи стандарти - как смятате да запазите тези високи стандарти?
 
По моя преценка, най-добрият начин да се направи това е непрекъснато да се стремим да подобрим  всяка област от нашия образователен процес в редица направления. На първо място е изслушването на тревогите и нуждите на нашите ученици и техните родители, тъй като те са "потребители" и "клиенти" на нашето училище. Важно е за мен да знаем и да ценим техните съвети и препоръки. На второ място, чрез получаване на информация от нашата агенция по акредитация за това, какво трябва да се подобри, или да се промени. И на трето място, чрез работа в тясно сътрудничество  с мрежата ни от други международни училища и непрекъснато сравняване на общите ни програми с тях, в търсене на начини за подобряване и развитие.