Държавният департамент на САЩ не казва нещо в доклада си, което ние не говорим и не обсъждаме и за което пледирам да решим - така правосъдният министър Крум Зарков коментира пред журналисти американския доклад в частта за България, свързана с констатацията за човешките права и корупцията. "Неслучайно ние сме предложили толкова закони и толкова промени. Това е една от темите на публичния и политически дебат толкова време", напомни той. 

Зарков се включи в дискусия по изследването на "Юридически барометър". Акцент в новия брой на изданието е наказателната политика и измененията в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Той изрази надежда скоро да имаме парламент, който да приеме необходимите закони. 

Той съобщи, че Министерството на правосъдието подготвя анализ за преодоляване на проблема с т. нар. дублиране на съставите на престъпления, за които се постановява наказателна и административна отговорност.

"Ние правим анализ с помощта на много от хората, които днес бяха тук, за да можем да представим на следващия законодател местата, на които тази инкриминация се дублира. Това е и задача от концепцията за наказателна политика на България, гласувана преди време. Ние изпълняваме тази концепция и ще предоставим анализ. Ще направим и предложения кое според нас трябва да бъде криминализирано и кое да върви само по административен ред. Това е въпрос на ефективност на наказателната политика, но също така и антикорупционна мярка, защото знаете, че ако за едно и също нещо можете да вървите по два реда, това създава предпоставка за други деяния", коментира правосъдният министър. 

По-рано, заедно с председателите на двете върховни съдилища, председателят на Висшия адвокатски съвет, членове на ВСС и депутати от 48-ото НС, служебният правосъден министър присъства на конференция "Медиацията по висящи съдебни дела - възможност и полза за всички участници" в зала "Тържествена" на Съдебната палата. 

Поводът са последните изменения в Закона за медиацията, изготвени от работна група, внесени от Министерството на правосъдието и гласувани от последния парламент. Одобрените промени предвидиха задължителна съдебна медиация по 6 вида дела, сред които разпределяне на ползването на съсобствена вещ, втора фаза на делба, изпълнения на задължения по етажната собственост и др. Дава се и възможност по негова преценка съдът да задължи страните да участват в процедура по медиация и по други дела - разводи, упражняване на родителски права, издръжка, трудови спорове, и др. Депутатите записаха също, че задължителната съдебна медиация ще е в сила от 1 юли 2024 г., припомнят от ведомството на Зарков. 

"Медиацията като алтернативен начин за решаване на спорове може да се окаже ситуация, в която всички печелят: системата на правораздаване и най-вече страните по спора. Така че да разберат, че техният конфликт може да се разреши по цивилизован начин и двете страни да излязат победители или поне еднакво загубили", коментира министърът.

След теоретичния, политически и всякакъв дебат предстои по-тежката част - ефективното приложение на закона, напомни министър Зарков. "Комбинацията от претоварването на съдебната система, общото неудовлетворение от нея в представите на много хора и нарастващата конфликтност в обществото изисква ясно да идентифицираме кои конфликти са подходящи за предложеното решение и законодателят даде своята рамка. Сега системата трябва да бъде подготвена да ги приеме, за да се получи комбинацията от авторитет и сериозност, задоволяваща страните. Така че после да преминем към фазата, в която медиацията няма да е задължителна, а да се пристъпва към нея от само себе си", подчерта министърът.