Зам.-председателят на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия Галина Захарова пренасрочи заседанието за възобновяване на делото за условно предсрочно освобождаване на Джок Полфрийман за 7 октомври от 9 часа, съобщиха от пресцентъра на ВКС. 

Първоначално процесът бе насрочен за 23 октомври.

В разпореждането на съдия Захарова обаче се посочва: „Заради изключителния обществен отзвук на делото, както и с оглед разпространената в общественото пространство информация, че условно предсрочно освободеният Джок Полфрийман е лишен от право на свободно придвижване във връзка с предстоящото произнасяне на ВКС, намирам, че следва да се осигури възможност за провеждане на касационното производство в кратки срокове, като делото бъде пренасрочено за по-ранна дата".

Посочената дата на заседанието е определена след съгласуване и преценка на състава, ангажиран за разглеждане и решаване на делото, съобразена е със служебната ангажираност на съдиите, като осигурява и достатъчен период от време за подготовка на страните.

Разпоредено е незабавно да се уведомят страните: Върховната касационна прокуратура, Джок Полфрийман и неговият защитник - адвокат Ангелов.

Препис от разпореждането да се изпрати ведно със съобщението за датата и часа на заседанието на началника на Дирекция „Миграция“ за незабавно връчване на осъдения Джок Полфрийман и осигуряването му в съдебно заседание. Уведомлението и копие от разпореждането да се изпратят на Дирекция „Миграция“ и по факс по реда на чл. 178, ал. 8 от НПК, тъй като случаят е бърз. Осъденият да бъде уведомен и чрез неговия защитник адв. Ангелов, ако последният се съгласи да приеме книжата“, пише още в разпореждането на върховната съдийка.

За Джок Полфрийман е издадена заповед за експулсиране, обясни директорът на Дирекция "Миграция" Николай Николов.

Причината за това била създадената сериозна заплаха за обществения ред. Заповедта обаче, все още не била изпълнена, защото австралиецът нямал документи за самоличност, а от друга страна имал съдебна забрана за напускане на България.

Австралийските власти уверили българското МВР, че издаването на документи вече е в ход, а и също така се очаква произнасяне от СГС по повод забраната за напускане на страната.

Полфрийман ще бъде уведомен за насроченото на ВКС заседание на 7 октомври. В момента той не създава проблеми, държи се нормално, каза още Николов.