Твърденията за натиск над част от членовете на ВСС и начинът, по който заплашителното писмо е стигнало до главния прокурор - това са двата момента, които са направили най-силно впечатление на новия правосъден министър Атанас Славов, който председателстваше вчерашното заседание на кадровиците. Това сподели самият той във Facebook. 

"Първото ми заседание като председателстващ Висшия съдебен съвет продължи 14 часа, но по изключително ключова тема - предсрочното освобождаване на главния прокурор Иван Гешев. Поставих си за цел да допринеса за изясняване на обективните обстоятелства по искането на част от членовете на ВСС и да гарантирам справедливото протичане на процеса. Все пак не мога да не отлича два факта, които ми направиха изключително силно впечатление" - с тези думи започва публикацията си Славов. 

И разкрива кои са: "Първият е заявлението на част от членовете на ВСС, вносители на искането за освобождаване на главния прокурор, че са били подложени на натиск чрез привикване с призовки във Върховната касационна прокуратура, както и чрез медиен натиск". Според него само това е достатъчно да се свика отделно заседание на ВСС, както каза и вчера по време на заседанието. 

"Вторият факт, който намирам за скандален, е признанието на служителка на отдела за връзки с обществеността на Главна прокуратура и свидетел на Иван Гешев за това как заплашителното писмо е стигнало до самия главен прокурор. Шофьор на прокуратурата е приел писмото, влязъл е във ВИП салона на летище "София" и го е занесъл на главния прокурор, като през цялото време остава впечатлението, че е знаел кой е източникът на въпросното писмо. Този въпрос също си заслужава да се разгледа по-детайлно", допълва министърът на правосъдието.

Вчера заседанието на Пленума на ВСС по процедурата за предсрочно освобождаване на главния прокурор Иван Гешев, продължи близо 14 часа.

Процедурата започна след отправено предложение от четирима членове на Прокурорската колегия на ВСС заради изказване на Гешев от 15 май по време на пресконференция, на която използва израза "политически боклук", с което според тях се уронва престижът на съдебната власт.

ВСС изслуша заместник главния прокурор и директор на НСлС Борислав Сарафов, зам.-директорът на НСлС Ясен Тодоров и служителя от пресцентъра на прокуратурата Марчела Панталеева. Също така прекрати процедурата по освобождаване на главния прокурор по друго искане на членове на Прокурорската колегия, тъй като те го оттеглиха.

На следващото заседание на ВСС се очаква да бъде изслушан и заместник главният прокурор Даниела Машева за събития, случили се преди пресконференцията на оперативка при главния прокурор.

Министърът на правосъдието Атанас Славов обясни пред медиите, че във връзка със спазване на правото на защита и изискванията за разумен срок, в който главният прокурор да се запознае с доказателствата по процедурата, е било взето решението следващото заседание по процедурата за отстраняването на Иван Гешев да се проведе в понеделник от 9:00 часа.