"Ескалиращата словесна агресия създава опасност за социалния мир и може да прерасне в насилие и физическа саморазправа" - това се казва в позиция на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по повод безпрецедентното напрежение след решението на състав на Софийския апелативен съд за предсрочното условно освобождаване на осъдения за убийство австралиец Джок Полфрийман. То беше последвано от протести, митинги с призив за оставка на част от съдебния състав, а някои от тях получиха и заплахи.

Призив към гражданите да се въздържат от провокации, да спазват установения законов ред и да зачитат независимостта на съдебната власт отправят всички членове на колегията без Боян Магдалинчев и Севдалин Мавров, които са си направили отвод. Против са били Боян Новански и Стефан Гроздев.

Това е втората позиция, която колегията взема по случая. Във вторник кадровиците обявиха, че споделят усещането на близките на студента Андрей Монов за нарушен баланс между правото и справедливостта по казуса с Полфрийман и че препращат за проверка на Инспектората към ВСС сигнал на ВМРО срещу съдебния състав с искане срещу тях да започне дисициплинарно производство.

Това предизвика остро становище на Съюза на съдиите, в което се казва, че ВСС не само, че не е изпълнил задължението си по закон да отстоява независимостта на съдебната власт, но и с позицията си се е включил в безпрецедентния натиск над тримата съдии, начело с Калин Калпакчиев, взели решението. Затова от съюза отправиха и своеобразен призив членовете на Съдийската колегия да подадат оставка. 292-ама съдии заявиха, че след като "системата на държавно управление не полага никакви усилия за гарантиране на независимостта на съда като основен стълб на правовата държава", се обръщат към гражданите с призив за "осъзнато и отговорно поведение в защита на основните демократични ценности, човешкото достойнство и обществения мир".

Последва днешната позиция, в която се казва:

"Независимостта не е прерогатив на съдебната власт и привилегия на отделния съдия, а съществува в интерес на тези, които търсят или очакват правосъдие, защото законосъобразното и обективно разглеждане на съдебните дела е от съществено значение за демократичното общество. Независимостта на съдиите не е безусловна и рамките на нейното проявление са законовоустановени в чл.117, ал. 2 КРБ, който предвижда, че при осъществяване на функциите си българските магистрати се подчиняват само на закона. Съдийската колегия на ВСС изпълнява задължението си да осигурява и отстоява независимостта на магистратите, като спазва приетите Стандарти за независимост на съдебната власт.

Тези стандарти предвиждат, че в случаи на направени изказвания от представители на изпълнителната и законодателната власт, политически партии или на медийни публикации, в които се сочат конкретни обстоятелства за нарушения в правораздавателната дейност и на морално-етичните норми на поведение от съдия, или се създават съмнения за неговата почтеност и за наличие на корупционни практики, с цел защита на магистратите и запазване на доверието в съдебната система, твърденията трябва да бъдат проверени и разследвани, а предприетите действия и резултатите от тях следва да се оповестят публично. Това беше причина Съдийската колегия на 24.09.2019 г. да сезира ИВСС за извършване на проверка, на основание чл. 175к, ал. 3 и ал. 4 ЗСВ.

Стандартите обаче са категорични, че недопустимо поведение е отправянето на обиди, клевети и манипулации, поставящи под въпрос професионалната компетентност на съдия, както и призиви за саморазправа със магистратите, на което сме свидетели към настоящия момент.

Призоваваме българското общество да зачита конституционно установената независимост на съдебната власт, която е предпоставка за върховенството на закона и гаранция за справедлив процес. Всяка форма на вербална атака, насочена срещу личността на магистрата, опит за физическо въздействие и заклеймяването на съдии във връзка с изпълнението на служебните правомощия, е засягане на независимостта на съдебната власт.

Ескалиращата словесна агресия създава опасност за социалния мир и може да прерасне в насилие и физическа саморазправа, поради което Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет се обръща към всички с молба да се въздържат от провокации, да спазват установения законов ред и да зачитат независимостта на съдебната власт".