След като главният прокурор Сотир Цацаров се запозна с молбата на родителите на Андрей Монов, както и като прецени мотивите на атакуваното определение от Софийския апелативен съд и се запозна с материалите по делото прецени, че са на лице основания за възобновяване на това производство и затова сезира Върховния касационен съд. Това заяви на брифинг говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова.

По думите й, основанията са две - първото е неспазването на изискуемата форма на произнасяне на Софийския апелативен съд.

"Становището на главният прокурор е, че е следвало този съд да се произнесе с решение, тъй като такъв е законът, такъв е наказателно процесуален кодекс, но въпреки това и въпреки че не е спазена тази форма Софийският апелативен съд се е произнесъл по начин, който противопоставя невъзможност да се поиска възобновяване на това производство", обясни Арнаудова.

Според говорителя на главния прокурор, второто основание да се поиска възобновяване на това производство са доказателствата за незаконен състав.

"Това определение според доказателствата по делото е постановено от незаконен състав от двама от общо тримата съдии са имали законно основание за самоотвод. Това те не са сторили въпреки задълженията си по закон, тъй като има достатъчно доказателства за отношения включително и лични на председателя на състава и на докладчика по това производство, за които те са били длъжни да съобщят", каза Румяна Арнаудова.

Съставът на Софийския апелативен съд взел решението за предсрочното освобождаване на австралиеца е с председател Калин Калпакчиев и членове Весислава Иванова и Виолета Магдалинчева.

Според Арнаудова, незаконният състав е абсолютно основание за отмяна на постановен съдебен акт.

"Още пред Софийски градски съд са поставени огромен обем доказателства за това налице ли са условията за постановяване на условно предсрочно освобождаване на Полфрийман. Три от тези доказателства са положителна характеристика от Български хелзинкски комитет, както и две становища от пастор и от отец. Съдът в решението е анализирал тези доказателства, но е дал превес на становището на затворническата администрация, по силата, на което макар започнал процес на поправяне все още не са постигнати целите на наказанието и не са налице условия за условно предсрочно освобождаване на лицето", каза още тя.

По думите й, точно тези доказателства са оценени в други светлина от Софийски апелативен съд и са дали съдиите превес на тези доказателства, игнорирайки до голяма част становището на затворническата администрация, която има пряко наблюдение върху процесите на поправяне на извършителят на престъплението.

"Установени са били налични и тези факти, че председателят на състава двукратно е бил награждаван от Български хелзинкски комитет като човек на годината в организираната от тази неправителствена организация класация. Съдията докладчик е била съавтор в годишния доклад за 2016 г. за същата неправителствена организация. Тези лични отношения е трябвало да бъдат обявени от съдиите, трябвало е да се самоотведат, доколкото те по този начин са показвали и съпричастност към идеята на неправителствената организация. Фактът, че не са направили дължимото за всеки един магистрат поведение и не са предприели необходимите действия поставя под съмнение законността на съдебния акт, защото всички граждани имат право да получат безпристрастно правосъдие", подчерта говорителят на главният прокурор.