Софийският градски съд отхвърли искането на прокуратурата да бъде прекратена регистрацията на "Български национален съюз - Еделвайс". Решението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

БНС "Еделвайс" всяка година организира Луковмарш в София, но през последните две години традиционното им шествие не се провежда по заповед на кмета на София.

Според прокуратурата сдружението извършва дейност, която противоречи на Конституцията - насочена е към расова, етническа и религиозна вражда чрез създаване на военизирана структура. Установени са били и множество публични изказвания на членове на ръководството на сдружението и активисти, съдържащи насърчаване към насилие и език на омраза, основан на религиозна, расова и полова принадлежност, антисемитска пропаганда и др.

Според съда инцидентното ползване на различни по вид униформи и употребата на ползвани и в гражданския оборот звания не могат да обосноват извод за създадена военизирана структура. Такъв извод не следва и от организираните, както се установи от свидетелите, спортни игри, излети в планината, състезания и мероприятия, вкл. и тези, имитиращи бойни действия игри.

В решението на съда се казва още, че прокуратурата не е успяла да представи доказателства, че сдружението е създало военизирана структура. Съдът обяснява, че за целта трябва да се докаже, че е организирана такава наподобяваща военна сила организация, която не е само символична, но представлява реална, незаконна единица, която може да извършва незаконни, наподобяващи реални военни /паравоенни/ действия като например - снабдяване с оръжия, групиране по места, създаване на йерархия и т.н.