Магистратите приемат, че Джок Полфрийман се е поправил след престоя си в затвора. Вместо отсъдените 20 години затвор за убийството на 20-годишния студент по право Андрей Монов през 2007 г., той излиза на свобода над 6 години по-рано. През юли месец градските съдии не пуснаха от килията Полфрийман, като цитираха редица наказания и провинения, които свидетелстват, че не се е поправил зад решетките. На това мнение е и прокурорът по делото, става ясно от публикуваното определение на сайта на Софийския апелативен съд.

"Наред с положителните моменти в неговото поведение - учебна и обществена дейност, полаган труд, награди, същият е извършвал и множество нарушения на правилата в затвора, за което са му били налагани съответни наказания, като тези нарушения са започнали още през 2010 г. и са продължили до месец юни 2018 г., след която дата няма данни за други налагани наказания. Прави впечатление също, че положителният процес е започнал през 2016 г., т.е. по времето когато е наближавало той да изтърпи фактически половината от наложеното му наказание, което е основание да поиска условно предсрочно освобождаване", аргументира се държавното обвинение. 

От документа на страницата на Апелативния съд, обаче, става ясно, че магистратите са на противоположното мнение. Те смятат, че провиненията на Джок зад решетките са заличени и не бива да бъдат вземани под внимание като част от характеристиката му. Повечето от тях са били наложени преди 2011 г., по-конкретно преди 10.08.2011 г. когато е приведена в изпълнение присъдата. Именно в този момент е започнала промяната в поведението му.

От момента, в който е влязла в сила присъдата - 2011 г. до 2014 г., Полфрийман е имал общо 5 наказания. Заради едно от тях България е осъдена да плаща, тъй като са били нарушени правата на австралиеца. Останалите пък не са били свързани с проява на физическа агресия. 

Снимка: "Булфото"

Последното наказание, за което има данни, е било от 2014 г. През същия този период Полфрийман демонстрирал и множество положителни прояви, за които той бил награждаван. От 2009 г. до 2018 г. той получил 13 награди. Към положителните му прояви спадат посещаване на курс за компютърна грамотност и български език. Бил редовен ученик и бързо усвоявал уроците, пише още в определението. 

Назначен е бил за отговорник на компютърната зала от 30.09.2015 г., а след изтичането на една година е бил преназначен отново на тази длъжност. През 2017 г. на самия него е възложено провеждането на курс по английски език с лишени от свобода. През 2019 г. е бил назначен като отговорник в А.-клуба. Към настоящия момент по данни от текущия доклад и след като е бил освободен от длъжността помощник, е назначен да полага доброволен труд като градинар. Видно е също така от документацията по делото, че през периода на престоя си в затвора осъденият се е записал в дистанционна форма на обучение за висше образование в университет, има данни, че той полага успешно там изпитите, че се осъществява успешно в тази форма на обучение и че е проявил нужното усърдие в тази посока.

Установено е, че осъденият е овладял писмено и говоримо български език, а видно и от различните заповеди за награждаванията, че в много случай е бил награждаван, за това че е помагал на другите лишени от свобода във връзка с изготвени от тях жалби в различни процедури, а както също и че се е включвал по дейност от превеждане от английски на български и обратно.

Снимки: Булфото

"От всички данни, които се съдържат в досието на осъдения, е видно, че през целия си престой в затвора той се е посветил на това да осмисли със съдържание изпълнението на наказанието, което му е наложено, като включително е регистрирал и сдружение, развило и развиващо понастоящем активна дейност в обществена полза. Видно е, че сдружението е предприело ефективни усилия, насочени към това действително да съдейства за подобряване на положението в българските затвори, представителите на сдружението са вземали участие и в обществени обсъждания, свързани със законодателни изменения в тази насока", пише в определението на Апелативният съд. 

"От всички съдържащи се в делото документи е видно, че по време на изтърпяване на наказанието лишеният от свобода е участвал в трудови, образователни, обучителни дейности и в множество различни обществено полезни прояви. Безусловно всички тези данни следва и се третират от съда като доказателства за поправянето на осъдения", аргументира решението си съдът.

По отношение на личността на осъдения са изтъкнати единствено, при това много добри, позитивни данни - добри комуникативни умения, лидерска нагласа, толерантен към останалите, любознателен, с изявени интереси в различни области, активен, инициативен, последователен и упорит при реализация на целите си, сензитивен и реактивен към социалната среда, добронамерен и отзивчив като цяло, без расови и дискриминационни нагласи.

Отбелязана е дейността му в Българското затворническо сдружение за рехабилитация, регистрирано от него. Подчертава се, че е емоционално и социално зрял. Самият той е балансиран в самооценката си, като разпознавал силните и слабите си страни. 

"Апелативният съд съобразява също така и представените и приети като доказателства положителни характеристики, дадени от председателя на Български хелзински комитет, както и от пастор К. и отец П.. Съдът счита, че при тези данни за прояви на осъдения по време на изпълнение на наказанието, които сочат изцяло за положителна промяна у него, може да се приеме убедително, че изпълнението на целите на наказанието е дефинитивно и необратимо постигнато. Преди процесното осъждане осъденият не е имал криминални прояви. И по време на изпълнение на наказанието с поведението си в затвора лишеният от свобода в нито един момент не е разкрил, че може да представлява риск било за останалите лишени от свобода, било за служителите в администрацията или за когото и да е друг, дотолкова, доколкото никоя от неговите прояви не разкрива криминогенен елемент, свързан с насилие или с незачитане на чуждите права или с незачитане на правилата в социума", пише още в публикувания документ. 

Снимки: Булфото

Така Полфрийман излиза на свобода  6 години 6 месеца и 25 дни, като през останалото време ще се води в изпитателен срок. Той се закани дори на свобода да продължава да брани правата на затворниците у нас. 

Възможно е Джок Полфрийман да не излезе на свобода, въпреки решението на Софийския апелативен съд за предсрочното му условно освобождаване. Австралиецът няма валиден паспорт, тъй като не е подновил документа си за самоличност, предаде БНТ.

По тази причина най-вероятно затворническите власти ще трябва да предадат Полфрийман на Дирекция "Миграция" към МВР и той да бъде настанен в някое от специализираните заведения за незаконни мигранти.