Софийският градски съд осъди свързаната с Цветан Василев люксембургска офшорка V2 Invetment Sarl да върне 125 млн. евро непогасени заеми на КТБ.

Решението на градските магистрати е от 3 декември и е публикувано на сайта на СГСДелото е образувано по иск на синдиците на обявената в несъстоятелност банка Кристи Маринова и Ангел Донов.

Кредитите са били отпуснати от КТБ на няколко български компании, като накрая средствата стигат до компанията V2 Invetment Sarl, базирана в Люксембург, която купува Българската телекомуникационна компания.

"Средствата са вложени в покупката на акциите на БТК АД , но обратно към банката, нито едно от дружествата в групата не е извършило погашения на получените средства нито директно, нито под формата на връщане на заемните суми. Следователно с изплащане средствата от което и да е от дружеството от групата, през които те са преминали, следва да се приеме, че задълженията към КТБ за възстановяване на средствата се изпълняват", пише в решението на Софийския градски съд. 

V2 Invetment Sarl се е опитала да оспори част от задълженията, като е претендирала, че за 85 млн. евро е изтекла погасителната давност.

Решението на софийските градски магистрати може да се обжалва в двуседмичен срок от съобщаването пред Софийския апелативен съд.