Мораториумът, с който парламентът обяви, че цели да спре правителството в оставка да раздава концесии и да назначава хора в администрацията и в регулаторите, всъщност блокира всички назначения на съдии, прокурори и следователи до избор на нов кабинет или назначаване на служебен, съобщи правният сайт "Лекс".

Забраната вече действа, тъй като още в петък решението за налагането ѝ беше обнародвано в Държавен вестник, а една от точките в него гласи: „Налага мораториум върху следните действия на държавните органи избор или назначаване на лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“, а после се заявява, че мораториумът се налага до избирането на нов Министерски съвет или назначаването на служебно правителство".

Сред лицата, заемащи висши държавни длъжности, чиито назначения са забранени, докато няма ново правителство, са и председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, главният прокурор, техните заместници, административните ръководители на органите на съдебната власт и техните заместници, членовете на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите и следователите.

Това означава, че само утре Съдийската колегия няма да може да вземе решения за седем назначения.

В дневния ред на заседанието има избори на председатели на три районни съдилища в Нова Загора, Омуртаг и Самоков, назначаването на Пенка Велинова за зам.-шеф на Специализирания наказателен съд, както и повишаването на трима магистрати във Върховния административен съд.

За сряда пък Прокурорската колегия е насрочила избора на районен прокурор на Елин Пелин, както и преназначаването на и.ф. шефката на ОП-Габрово като редови прокурор там. Малко по-късно стана ясно, че Съдийската колегия ще отложи всички назначения и избори, предвидени за утре.

Кандидатите за председатели на трите районни съдилища ще бъдат уведомени, за да не пътуват до столицата.

Решението на Народното събрание обаче предизвика и друг проблем, свързан със сроковете. Новоизбраният председател на Военно-апелативния съд Румен Петков има 14 дни да встъпи в длъжност. Това обаче не може да стане без предшественикът му Димитър Фикиин да бъде преназначен, което трябваше да стане утре, но сега вече е под въпрос. Затова Съдийската колегия ще мисли как да излезе от сложната ситуация.