Конституционният съд обяви за противоконституционни част от текстове в Изборния кодекс. Съдът се произнесе с решение по делото, образувано по искане на народни представители от 48-то Народно събрание, от "Продължаваме Промяната" и "Демократична България" относно промени, приети в началото на декември 2022 г. Това става известно от съобщение, публикувано на сайта на съда.

Конституционният съд реши, че е противоконституционна разпоредбата на чл. 212, ал. 5 в частта, в която се казва, че не се произвежда машинно гласуване в секции извън страната "в случаите, в които няма лице, на което Централната избирателна комисия е възложила дейности по техническото осигуряване и поддръжка на техническото устройство за гласуване, владеещо български език, което да инсталира и поддържа техническите устройства за машинно гласуване."

Обявено е за противоконституционно още и условието в чл. 213б, ал. 1 да се предоставя достъп до изходния код и документацията на системата за електронната система за машинно гласуване, както и всички други софтуерни инструменти, приложими в изборния процес, на лица, посочени от партиите и коалициите, получили над 4 процента от действителните гласове на последните проведени парламентарни избори.

Конституционният съд отхвърля искането на народните представителите да се обяви за противоконституционно условието гражданите в секции с под 300 избиратели да нямат възможността да избират дали да гласуват с хартиена бюлетина или чрез машина.

Също така се отхвърля искането да бъде обявено за противоконституционно СИК да отчита резултатите от машинното гласуване, като преброява бюлетините от машинното гласуване.

Искането на народните представители беше внесено в Конституционния съд (КС) на 27 януари. Тогава Никола Минчев от ПП обясни, че се оспорва пред КС въвеждането на избор пред част от гражданите как да гласуват - с хартиена бюлетина или с въведената "бюлетина, отпечатана на машина".

Той посочи, че този избор стои само пред част от избирателите, за друга, тези в секциите с под триста избиратели, те нямат право на избор.

"Това е неравнопоставено третиране на българските граждани", добави Минчев. Втората тема, в искането на депутатите до КС, е "превръщането на машинното гласуване в отпечатване на бюлетини", каза Никола Минчев. Според него, това, което мнозинството е направило е обезсмислило машинното гласуване и то не отговаря на обичайните стандарти за такова.