Жалбоподатели настояват незабавно да бъде отменена заповедта на служебния здравен министър Стойчо Кацаров от 3 ноември и посочват, че зеленият сертификат е противоконституционен, дискриминационен и противоречащ на закона.

Представители на гражданска инициатива "Свобода за всеки" и "Български родителски централен комитет" са подали жалба в Административен съд София.

Аргументите им се простират на 23 страници, като в нея се искат и писмени доказателства, посочи адвокат д-р Виктор Костов. Той заяви, че мерките в заповедта на здравния министър противоречат на Конституцията.

"С нея се отменят основни конституционни права, ограничава се правото на събрание на закрито, ограничава се правото на труд, ограничава се - в някаква степен, правото на придвижване. Не само това - когато говорим за пряка дискриминация, това е, че се поставя определена медицинска процедура като задължително условие хората да упражняват свои основни конституционни права. Правото на труд е не само въпрос на прехрана, то е въпрос и на човешко достойнство. Ограничава се и правото на разпространение на информация".

По думите на адвокат д-р Виктор Костов мерките, които са въведени, са несъразмерни, наложени са без легитимна законово основание и не отговарят на опасността. Заповедта на здравния министър противопоставя обществото, като го разделя на групи и е налице сегрегация, каза още той.

" С този натиск на зеления сертификат към получаването на медицинска процедура, и най-вече в посока ваксинация, обществото се дели на ваксинирани и неваксинирани, това е неравно третиране, това е противозаконно."