Жените в Иран са задължени да носят забрадки. Но пише ли подобно нещо в Корана? Как моллите обясняват тази принуда? Експертката по ислямски науки Аня Пистор-Хатам отговаря на тези и други въпроси.

Има ли в Корана изричен текст за това, че жените трябва да крият косите си?

На няколко места в Корана се говори за това как трябва да се обличат жените. Посочва се например, че жените трябва да използват част от облеклото си, за да покриват с него деколтето си. Но няма изрично указание за това, че трябва да покриват косите си, нито пък с какво.

Как в Иран обосновават задължителното носене на забрадка?

Не се само моллите в Иран - и много ислямски духовници, включително жени, са убедени, че жените трябва да покриват не само главите, но и цялото тяло. Те се позовават на въпросните места в Корана, но ги интерпретират така, сякаш носенето на забрадка, респективно на друго покривало, е задължително. Ислямските проповедници в Иран например твърдят, че пророкът Мохамед и Коранът предписват жените да се забулват, за да не съблазняват мъжете, което водело до загуба на честта и до хаос. 

По този въпрос има дълги традиции, някои от които датират от предислямските времена. В древния Ориент например само "уважаваните" жени, т.е. тези с по-висок ранг в обществото, са се забулвали. В древна Месопотамия на робините не им е било позволено да носят покривало.

Иран е ислямска република. На какво се основава ислямското право?

То се е развивало през много дълъг период от време и продължава да се развива. Ислямското право не е завършен процес, най-общо то стъпва върху четири стълба: първо на Корана; втората основа са действията и заръките на Пророка, тоест сунната; на трето място са изводите по аналогия - ще рече, че цитатите в Корана, например за забраната да се пие вино, се пренасят и върху другите алкохолни напитки; и четвърто - ислямското право разчита на консенсуса между всички духовници и проповедници на исляма от дадена епоха, което ще рече, че те трябва да са единни по даден въпрос, а когато не са, трябва да използват Корана или примера на Пророка, за да стигнат до обща позиция.

Но защо забулването е толкова важно за исляма?

Това е резултат от общото действие на ислямските предписания, респективно на техните тълкувания, и патриархалните общества, в които ислямът основно се е разпространил. Така са се предавали представите за положението на жените. Затова и тук имаме една смесица от традиционни, нерелигиозни и религиозни елементи на исляма. Не всичко, което днес се възприема като мюсюлманско облекло, е непременно мюсюлманско.

И в някои други религии жените понякога носят забрадки, например католическите монахини или православните вярващи. Защо?

Със сигурност това има различни значения. Една от причините е религиозността. В посланията на апостол Павел на едно място той също говори за това, че жените трябва да покриват главите си. Омъжените еврейски ортодоксални жени често носят перуки или покриват главите си по друг начин. Значението на косата на жената изглежда надхвърля чисто религиозното, излиза извън религията, която предписва на жените, или поне така се смята, да покриват косите си.

Има обаче голяма разлика между това дали жените могат сами да решават дали да се забулят, или правят това по принуда. Тези, които сега протестират в Иран и хвърлят забрадките си, приемат забулването като потисничество. Това се съдържа и в мотото им: жена, живот, свобода.

Протестите в Иран продължават вече доста дълго. Мислите ли, че иранското ръководство може да се огъне под уличния натиск и да премахне задължението за носене на забрадки?

Не вярвам това да се случи, тъй като забрадката е символ на ислямския начин на живот и на ислямското облекло. По същия начин виждат нещата обаче не само управляващите там, но и много други хора. Ако бъде отменено задължителното забулване, това ще постави под въпрос и много други неща, които са важни за Ислямската република. Не съм особено голяма оптимистка за изхода от тези протести - включително и защото това, което виждаме сега, е само началото на бруталното потушаване на протестната вълна.

Статията е публикувана в "Дойче веле" >>