Европейската комисия съобщи, че внася още два иска срещу България в Съда на ЕС - заради законодателството за авторското право и за отворените данни, предаде кореспондентът на БТА в Брюксел.

ЕК внася иск срещу нашата страна и още 10 държави от ЕС за това, че не са съобщили как са въвели правилата за авторското право, включително за правата на интелектуална собственост при предаванията онлайн.

Комисията предявява иск срещу България и още три държави от ЕС за това, че не са въвели законодателството за отворените данни и повторното използване на данни, въпреки че крайният срок изтече през 2021 г.

ЕК е решила да продължи с наказателната процедура срещу България за неправилно въвеждане на правилата за борба с тероризма. Това включва обявяването за престъпления и наказването на прояви, свързани с тероризъм, като пътуване за извършване на терористично престъпление, обучение за терористични цели и финансиране на тероризма. Правилата трябваше да бъдат въведени до 8 септември 2018 г. България разполага със срок от два месеца, за да отговори и да предприеме необходимите мерки. В противен случай ЕК може да отнесе и този въпрос до Съда на ЕС, се отбелязва в съобщението.

Комисията продължава наказателната процедура срещу нашата страна, Австрия, Белгия, Латвия, Люксембург, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария и Финландия за неправилно въвеждане на всички правилата за борба със сексуалното насилие над деца. Европейските правила предвиждат минимални изисквания при определянето на престъпленията и наказанията за сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца, детската порнография и установяване на контакт с деца за сексуални цели. Посочените държави разполагат със срок от два месеца, за да отговорят.

ЕК започва наказателни процедури срещу България, Гърция, Дания, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта и Хърватия за това, че не са спазили правилата за морска стратегия за управление на водните ресурси. Посочените държави не са представили необходимите данни и разполагат с двумесечен срок за отговор.

Комисията започва наказателни процедури срещу нашата страна, Белгия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Кипър, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Хърватия за това, че не са приключили преразглеждането на плановете за управление на речните басейни и/или плановете за действие при заплаха от наводнение. В двумесечен срок се очаква от посочените страни да отговорят и да отстранят откритите недостатъци.

ЕК завежда и продължава 24 наказателни процедури срещу няколко държави за различни нарушения на законодателството в областта на услугите. Комисията изпраща допълнителни уведомителни писма на България, Австрия, Гърция, Кипър, Латвия, Холандия, Словакия, Унгария, Франция, Хърватия и Чехия, и завежда дела срещу Малта, Полша и Словения заради въведена пълна забрана за рекламиране на адвокатската дейност.

Комисията открива наказателни процедури срещу България, Словения и Хърватия за неизпълнение на правилата за торовете. Държавите разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на опасенията на ЕК, се посочва в съобщението.