Окръжният съд в Русе е отменил действията на частен съдебен изпълнител (ЧСИ), насочени към продажба на движими вещи - телевизор, микровълнова фурна, бюфет и фотьойл, на длъжник,  съобщиха от Съдебната палата в града.

В случая жена е задлъжняла към банка. За да бъде събрана сумата, от финансовата институция се обърнали към частен съдебен изпълнител, който наложил запор и извършил опис и оценка на намиращите се в дома й вещи от първа необходимост с цел изнасянето им на публична продан.

Длъжницата подала жалба срещу него, а тричленен съдебен състав, след като взел предвид доводите на страните и данните по делото, счел, че ЧСИ е насочил принудителното изпълнение към вещи, които са несеквестируеми по закон и е отменил действията му. Решението е окончателно.