Българо-румънската търговско-промишлена палата в партньорство с Регионален исторически музей - Русе, провежда уникално по рода си начинание - проучва място, документира и съхранява в дигитални формати информацията за материалното и нематериалното културно наследство на рибарските общности от българската и румънската страна на поречието на река Дунав. Новата инициатива съчетава научният интерес към непроучената област с идеята за създаване на икономически ползи за региона, чрез развитие на нови съвместни туристически маршрути към малко познати места.

Теренното аудиовизуално проучване, възложено на "Арена медиа", се провежда в пет двойки селища от България и Румъния с традиционни рибарски селища, лодкостоянки, рибни борси и фестивали: Силистра (Татарица) - Кълъраш; Ветрен (Сребърна) - Моштиштея Галаци, Тутракан - Олтеница, Русе (Бръшлен) - Гюргево, Видин (Кутово, Антимово) - Калафат. Резултатите от проучването - клипове, видео филми, аудио записи, снимки (включително и от дрон), ще бъдат достъпни в уеб платформа, за да се ползват от бъдещи изследователи и от туристически агенции. Проучването слага началото на проект "Мемофиш. Памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация".

Партньори на БРТПП в изпълнението му са Сдружение "Паралел - Силистра", Регионален исторически музей - Русе, Асоциация "Акчес" - Кълъраш, Местна инициативна рибарска група "Дунареа Кълърашеана", а финансираща програма е Интеррег V-A Румъния - България.