Русенските пенсионери получават по-ниски от средните за страната пенсии. Това показват данните на Националния осигурителен институт.

Общият среден размер на пенсии и добавки на един пенсионер в Русенско е 341.38 лв., съответно за мъжете е 394.93 лв., за жените - 304.63 лв. За страната цифрите са съответно 422.46 лв. или с 6.52 % по-висок размер при мъжете и 320.45 лв. - с 4.94 % по-висок при жените.

По данни на НОИ, общият брой на пенсионерите, чиито пенсии се изплащат от ТП на НОИ гр. Русе е 71 018. От тях 33 251 се изплащат на мъже и 47 448 на жени. Общия брой на изплащаните пенсии е 80 699.