Селата по поречието на река Русенски Лом редовно се наводняват при пороите. Кметовете са безсилни, защото няма пари за почистване от дървета, храсти и тиня.

"С почистването на речните корита само се справяме с молба към Господа. Да не вали много дъжд и да не идва много вода. Според мен поне два или три пъти годишно трябва да се извършват тия мероприятия по почистването на отточните дерета. Въпросът е, че не разполагаме с финансов ресурс", отбеляза по ТВ Европа Николай Колев, кмет на село Басарбово.

Според областния управител на Русе отговорността трябва да се носи от една институция, която да бъде осигурена с пари от държавата.

"В урбанизираните територии отговарят общините, извън урбанизираната - областните управители, за самите реки отговаря МОСВ, а за дигите, и то, които са в баланса на дружеството, отговарят Напоителни системи. В сервитутните зони около мостовете отговаря АПИ, а пък контролът се осъществява от Басейнова дирекция. Няма как всички институции едновременно да си свършат работата", обясни Галин Григоров, областен управител на Русенска област.

Хората са притеснени, че с настъпването на есента и зимата отново ги чакат проблеми.

"Не може само с една химикалка да пишем заповеди, и някой друг - оправяйте се, както можете. Ние и без този орган можем да се оправим както можем. ...просто ме е срам да ви кажа как мерим нивото на реката - с една гайка и с един сезал. Просто е супер несериозно за средата на 21 век", изтъкна кметът на Бесарабово Николай Колев.

Русенска област е кандидатствала за държавно финансиране, с което следващата година да се почистят 8 от 20-те най-проблемните участъци в региона, които предизвикват наводнения.