Готвач, машинен оператор, машинни инженери, учители са сред най-търсените от бизнеса в Русенско кадри. Това показват данните от анкетното проучване за потребностите на работодателите от кадри, проводено от Агенцията по заетостта заедно с областните администрации и социалните партньори, предаде tvn.bg.

В проучването са се включили 147 работодатели от област Русе. Резултатите показват, че 96 от анкетираните работодатели ще търсят нов персонал в краткосрочен период. През следващите 12 месеца най-често търсени ще бъдат специалисти с квалификации по следните професии: готвач, машинен оператор, продавач-консултант, заварчик, лаборант, оперативен счетоводител, офис-секретар, икономист, шивач, водач на МПС за обществен превоз, оператор в производство на облекло, касиер, шлосер и др.

Най-голям брой работни места ще се разкрият за машинен оператор, шивач, оператор в производство на облекло, водач на МПС за обществен транспорт; заварчик; продавач-консултант, офис-секретар, болногледач, готвач, оператор в текстилното производство, електромонтьор и др. Ще се търсят още шофьори, машинни инженери, учители и др., както и неквалифицирани /общи/ работници.

През следващите 12 месеца 77,6% от отговорилите са посочили, че ще търсят персонал за постоянна заетост. След три години ще се търсят специалисти с висше образование от професионалните направления: икономика, администрация и управление, машинно инженерство и др., а от средното образование от следните направления: секретарски и административни офис дейности; транспортни услуги, компютърни науки, търговия на едро и дребно, счетоводство и данъчно облагане.

Шестима от участвалите в проучването работодатели са от публичния сектор. От сферата на индустриалните дейности са 18 % от тях, от търговията 17%, услуги за населението 9% и транспорт 8%. Преобладаващата част от анкетираните работодатели 35 % са фирми с персонал от 11 до 50 души, а 19% са представители на средни предприятия.