В България за корупция се говори много, но се прави малко. Необходимостта от фокусирането на общественото внимание върху проблемите на корупцията е особено актуално, защото това внимание е изтласкано почти изцяло в полето на външната политика, а всички знаем, че за корупцията няма почивен ден. Оставена без обществено внимание, тя се разраства като раково образувание. Когато искаме да се борим с дадено негативно обществено явление трябва да имаме ясна дефиниция за него.

Това обяви президентът Румен Радев при откриването на международна конференция, посветена на европейските практики и възможностите за противодействие на корупцията. Форумът е под патронажа на държавния глава.

"Корупцията нанася огромна вреда и овладява основни лостове в законодателната, съдебната и изпълнителната власт", каза още президентът в словото си.

По думите му за България имало и още едно негативно явление, защото тя ставала основна спирачка за стратегически цели, тъй като усилията на бизнеса не се насочват към иновации, а към търсене на подходящия човек. Според държавния глава критерият за мястото в ядрото на интегрирана Европа ще бъдат резултатите, които ще постигнем в борбата с корупцията.

"Многократно съм призовавал за всеобхватен подход за борба с корупцията - широко-мащабни законодателни инициативи, концентрирани върху разследване на корупционни схеми в настоящето. Настоявал съм за единен и независим орган за разработване и прилагане на ефективни мерки за гарантиране на прозрачност на собственост, изразходване на публични средства и на вземане на управленски решения. Всяка държава развива свои собствен антикорупционен модел, базиран на политически и икономически и нормални норми и принципи", допълни държавният глава.

По думите му, ако искаме да сме пълноценно интегрирани в Европа, трябва да надскочим нашата ограда за прилагане на антикорупционни мерки и да черпим опит от добрите европейски практики; да излъчим печеливши принципи и стандарти.

"Основните цели на настоящата конференция са да очертае основните предизвикателствата и перспективите на антикорупционните действия в нашата страна", каза още Радев.