Асоциацията на прокурорите в България излезе с протестна декларация по повод изказване на депутата от ДБ Ивайло Мирчев и настоя прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да реагира. В декларация на асоциацията се цитират думите на Мирчев, изказани на 11 декември т.г. по повод неприемането на страната ни в Шенген.

"В национална медия представителят на законодателната власт заяви следното: "...имаме главен прокурор, който се е сраснал с организираната престъпност." Идентични недопустими нападки към Прокуратурата на Република България /ПРБ/ отправи отново пред националната медия същата политическа фигура повече от година по-рано - на 17.09.2021 г., с твърдението: "Когато мафията си има главен прокурор, не ви трябват нито министри, нито премиер", цитират народния представител от асоциацията на прокурорите.

С подобни изказвания последователно и безпочвено се уронва авторитетът на ПРБ, с което се застрашава и върховенството на правото в Република България", заключават прокурорите.

"За пореден път сме изправени пред грубо погазване на принципите на разделение на властите и на независимост на съдебната власт, направено от представител на законодателната власт. Чрез цитираните изявления, макар отправени персонално към фигурата на главния прокурор, директно се правят внушения, че решенията в прокуратурата по преписки и дела не се взимат от прокурорите по тяхно вътрешно убеждение, а под давление на външни влияния. С това грубо и неоправдано се засяга авторитетът на всеки един български прокурор, с което сериозно се застрашават конституционните устои на правовата държава", посочват още в декларацията си от Асоциацията на прокурорите.

"Твърдо и категорично се противопоставяме на всякакви внушения от подобно естество, които не само не допринасят за изграждане и съхраняване на авторитета на част от държавната власт, но и напротив - рушат го. Смятаме, че с това се накърнява и авторитетът на българската държава като цяло, както в представите на нейните граждани, така и пред европейките ни партньори. Защото българската прокуратура е част и винаги ще бъде част от българската държава", напомнят те.

"Опитите за оказване на натиск върху прокуратурата, без значение как са замаскирани, са в остро противоречие с европейските ценности и агресивно рушат постигнатото до момента в резултат на дългогодишни усилия приобщаване на Република България към европейското семейство", предупреждават от асоциацията.

"Със съжаление констатираме, че атаките срещу ПРБ в изказванията на отделни политически фигури, които изказвания са прикрити под една или друга форма, включително зад фасадата на конкретни нападки срещу определени прокурори, са вече трайна и изключително опасна тенденция за опорочаване и дискредитиране на прокурорската институция", констатират прокурорите.

"Апелираме към взаимодействие между властите, каквото е установено в Конституцията на Република България, и към преследване на лични цели само чрез легитимни средства. Призоваваме и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да упражни правомощията си за вземане на отношение по случая на основание приетия с Решение на ПК на ВСС от 20.03.2019 година "Механизъм за публична реакция на ПК на ВСС в случай на засягане на независимостта и доброто име на прокурори и следователи", завършва позицията на прокурорите.