Общинската избирателна комисия в София ще заседава извънредно днес заради постъпил сигнал относно правомощията на кмета Васил Терзиев.

Пред БНР председателят на комисията Полина Витанова обясни: "Сигналът е за вероятна несъвместимост на кмета Терзиев съгласно член 41, алинея 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Посочено е, че той все още има дялово участие в търговско дружество. Днес в 13 часа ще има заседание на ОИК. По-късно ще бъде качен на сайта протокол от заседанието - ще бъде ясно от кой е сигналът и точно какъв е".

В предаването "Преди всички" Витанова обясни каква е процедурата: "Той следва в 30-дневен срок да е предприел действие за прекратяване на търговската си дейност и съответно участие в управлението на търговски дружества. Трябва да е уведомил за това писмено ОИК. Г-н Терзиев има подадено уведомление в този 30-дневен срок. Оттук насетне следва комисията да установи дали той е предприел тези действия, за да прекрати участието си. Комисията ще изиска необходимите документи за това, които след това да прегледа. Г-н Терзиев ще има възможност след това в 3-дневен срок да представи становище".

По думите й при установяване, че тези действия не са извършени, се прекратяват правомощията на кмета. В обратния случай - сигналът няма да има основание.

От екипа на кмета: Васил Терзиев не е нарушил действащото законодателство

Това се казва в позиция, изпратена във връзка с постъпил сигнал срещу него.

Сигналът за вероятна несъвместимост на кметската длъжност на Васил Терзиев е заради дяловото му участие във фирма "Мадж.ио" ООД. Той е внесен в ОИК от Радио и Телевизия "Истина и свобода", поясняват от пресцентъра на Столична община.

"Близо месец преди клетвата за кмет, още на 17 октомври 2023 г., Васил Терзиев излиза от миноритарното си участие в дружеството, в което не е изпълнявал управленска функция, с договор за прехвърляне на дялове. Това е датата, от която Васил Терзиев фактически престава да бъде собственик.

Отговорност на дружеството, от което той излиза месец преди встъпването си в длъжност, е да отрази промените в Търговския регистър.

Жалбата е неоснователна, защото действието на договора за прехвърляне на дялове настъпва с постигането на съгласие, а според Закона за търговския регистър вписването на променените обстоятелства има само оповестително и защитно действие", се посочва в позицията.

От екипа на Терзиев изявяват готовност да окажат пълно съдействие на институциите за изясняване на фактите и обстоятелствата.