Не е имало изтичане на информация заради продажбата на образователната платформа "Школо", като от фирмата гарантират това. Абсолютна гаранция има и по отношение на защитата на личните данни на децата и родителите, които са в електронните дневници и тя се дава като становище на Комисията за защита на личните данни. Това каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на парламентарния контрол в отговор на питане от депутатите Борислав Гуцанов и Иван Петков относно продажбата на образователната платформа "Школо" на британската компания "Джунипър Едюкейшън" и за ползването на личните данни на български граждани в нея, предаде БТА.

На 17 януари т.г. от Министерството на образованието и науката (МОН) съобщиха тогава, че МОН не е било информирано по никакъв начин за продажбата на "Школо" на чужда компания. След публикуване на информация в медиите институцията сезира ДАНС и Комисията за защита на личните данни за проверка на случая. Към момента МОН няма договорни отношения с "Школо", но много от българските училища са техен клиент. С цел защита на тези образователни институции министерството ще предприеме всички действия за разясняване на случая. Изпратено бе и писмо до компанията с искане незабавно да предостави цялата налична информация, а заедно с това са сезирани и компетентните органи. Случаят е показателен, че е целесъобразно използването на услугата електронен дневник към държавната система - Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО). Към момента над 830 образователни институции работят с нея, информираха тогава от МОН.

"Школо" (shkolo.bg) е онлайн платформа за дигитализиране на образованието в България. Изградена е през 2016 г. и въвежда електронен дневник, който заменя напълно книжния вариант. Платформата интегрира множество модули, сред които са електронен дневник, администриране на извънкласни дейности, статистически справки, училищен календар и управление на събития, управление на складови наличности и инвентаризация, модул за разплащане (много популярен сред частните училища), мобилно приложение и други. Предоставя и набор от образователни ресурси: електронни уроци, карти, тестове, учебни пособия, публикации и други.

Министър Цоков обясни днес, че МОН е сезирало Комисията за защита на личните данни, защото министерството е отговорно по отношение на администриране на Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование, където се съхраняват данните на училищата, които са възложители за осъществяване на дейностите, свързани с електронния дневник.

"По Закона за предучилищното и училищното образование МОН има отговорност за администрирането на тази система, и в този смисъл през 2021 г. министърът на образованието издава заповед за това, че външни доставчици на услуги, включително и на електронни дневници, трябва да сключат договор и споразумение към него, което е съгласувано с Комисията за защита на личните данни - за защита на личните данни и на информационната сигурност на оператора на тези външни услуги. Както "Школо", така и всички външни доставчици, които ползват данни от НЕИСПУО, сключват такива договори с образователните институции, а не с МОН. Но те трябва да представят в МОН нужната документация, включително договорите, споразуменията, които са сключени с отделните училища. Веднага, когато научихме от медиите за продажбата на "Школо", отправихме и писмо до собствениците на електронния дневник, както и до Комисията за защита на личните данни", обясни Галин Цоков.

"Инфраструктурата, върху която се съхраняват данните на електронния дневник, и нейното местоположение не се променят - това е особено важно. Оперативното функциониране на българското дружество "Школо" ООД продължава да се осъществява на базата на договорите и споразуменията с училищата. От "Школо" казват, че придобиването на собствеността в капитала на дружеството е сделка по прехвърляне на дялове и не засяга по никакъв начин имуществото, договорните отношения, правата на собственост или други аспекти. Инфраструктурата, върху която се съхраняват данните, не са обект на придобиване и остават непроменени, което също е особено важно за нас. Оперативното функциониране на дружеството не е пряко засегнато и продължава да се управлява от същите изпълнителни директори. Дружеството ще продължава стриктно да изпълнява законовите и договорените задължения по отношение на развитието на софтуерния продукт електронен дневник", каза министърът.

Той говори и за информацията, получена от Комисията за защита на личните данни, в която се казва, че прехвърлянето на собствеността на "Школо" ООД не нарушава нормативите за защита на личните данни и промяната на собственост на капитала на едно търговско дружество със седалище на територията на България, учредено и регистрирано по българското законодателство, не засяга ангажиментите му за защита на лични данни, които то обработва в качеството си на администратор или обработващ - както при прехвърляне, така и при осъществяване на дейностите.

Комисията посочва, че промяната на собствеността на едно дружество е нормална практика, която намира проявление в редица други организации, които също обработват лични данни в още по-големи мащаби в сравнение с електронния дневник, като например банкови и застрахователни институции, телекомуникационни оператори, доставчици на комунални услуги, каза министър Цоков.