Министерството на образованието и науката (МОН) не е било информирано по никакъв начин за продажбата на "Школо" (Shkolo) на чужда компания. След публикуване на информация в медиите институцията сезира ДАНС и Комисията за защита на личните данни за проверка на случая, съобщиха от ведомството. 

МОН към момента няма договорни отношения с "Школо", но много от българските училища са техен клиент. С цел защита на тези образователни институции министерството ще предприеме всички действия за разясняване на случая.

Вече е изпратено и писмо до компанията с искане незабавно да предостави цялата налична информация, а заедно с това са сезирани и компетентните органи.

"Случаят е показателен, че е целесъобразно използването на услугата електронен дневник към държавната система - НЕИСПУО. Към момента над 830 образователни институции работят с нея", посочиха от МОН.

Пред БНР Любомир Ваньов, управител на "Школо", обясни, че образователната платформа "Школо" не е информирала МОН за придобиването ѝ от британския доставчик на образователен софтуер, тъй като няма такова регулаторно изискване.

По повод изпратеното от МОН до "Школо" писмо с искане незабавно да бъде предоставена цялата налична информация относно продажбата Ваньов коментира:

"За около половин час е изпратено абсолютно всичко, каквото трябва да се изпрати. Ние сме насреща да помогнем и да съдействаме на абсолютно всички държавни органи, които сметнем, че трябва да получат каквато и да било информация".

Любомир Ваньов е категоричен, че "Школо" продължава "да предоставя същата качествена услуга" и че "няма да се изнасят данни във Великобритания или каквото друго може да се говори".

Съоснователят на "Школо" Мирослав Джоканов също успокои по-рано, че продажбата на платформата на британската компания не застрашава личните данни на ученици и учители и настоя, че "никой в Англия не се вълнува от тройките на Иванчо".

Вчера стана ясно, че "Школо" се придобива от доставчика на образователен софтуер и услуги във Великобритания "Джунипър Едюкейшън" (Juniper Education). Това породи опасения, че са застрашени чувствителни лични данни на ученици, учители и родители.

"Ако електронният дневник, който създаде "Школо", напусне изцяло българския пазар, най-добрата алтернатива, която да го замести, ще са познатите до болка хартиени дневници", смята председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета Диян Стаматов