На първото си заседание след Националната конференция, Централният съвет на ДПС избра членовете на Централното оперативни бюро.

Почетният председател на ДПС д-р Ахмед Доган и председателят Делян Пеевски и председателят Джевдет Чакъров предложиха структурата и състава на ЦОБ. Предложението бе подкрепено единодушно от членовете на ЦС.

Оперативното ръководство на партията е от 24 членове, председателствано от Делян Пеевски и Джевдет Чакъров.

За заместник-председатели бяха избрани Джейхан Ибрямов, Халил Летифов, Искра Михайлова, Айсел Руфад, Йордан Цонев, Станислав Анастасов и Илхан Кючюк.

И членове на ЦОБ: Рамадан Аталай, Севинч Солакова, Хамид Хамид, Ализан Яхова, Валентин Тончев, Танер Кабил, Левент Мемиш , Ерол Мюмюн, Марио Рангелов , Хасан Адемов, Севим Али, Радослав Ревански, Цветан Енчев, Танзер Юсеинов и Ибраим Зайденов.

Снимка: ДПС

XI-та Национална конференция на ДПС се състоя в София на 24 февруари. Конференцията утвърди нов модел на управление на Движението, както и задачите пред партията в българската и международната политика. За първи път ДПС има двама съпредседатели - Делян Пеевски и Джевдет Чакъров, с ясно очертани ареали на отговорност. По предложение на почетния председател Ахмед Доган номинациите им бяха гласувани "в пакет" - така според него новата парадигма на лидерството в ДПС ще демонстрира единството на партията.