Председателят на парламентарната комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси Борис Ячев предложи проверките за почтеност на служителите да се правят във всички институции и държавни звена, които имат инспектиращи и контролиращи функции. Той участва в откриването на конференция на тема "Етика в публичната администрация - стандарти, инструменти и добри практики", организирана от фондация "Конрад Аденауер" и БИПИ.

По думите на Ячев има настройка сред част от народните представители да бъде правно регулирано, със законова инициатива, понятието "етика в публичната администрация" и "норми на поведение на държавния служител".

Председателят на КПКОНПИ Пламен Георгиев заяви в откриващото си слово, че проверките за почтеност са международно признат антикорупционен инструмент и че трябва да почерпим опитът на държавите, които го ползват. И допълни, че чрез тези проверки може да се оцени корупционният риск и да се провери спазването на етичните стандарти от страна на служителите.

Той отбеляза, че комисията е започнала проект за изготвяне на етични правила за поведение на администрацията. И заяви, че по отношение стандартите за получаване и деклариране на подаръци в администрацията, у нас няма писани правила кое е допустимо и кое не. Като даде пример за получено обяснение, че "допустим е подаръкът, който можеш да изядеш в рамките на 45 минути".

Георгиев каза още, че може би проектът за етични правила би могъл да бъде разширен и да се предложат такива правила и за бизнеса, който да прецени доколко би могъл да ги пригоди за своята дейност.

Ръководителят на българското бюро на "Конрад Аденауер" Торстен Гайслер коментира, че е важно да се приеме Кодекс по етика в държавната администрация, който да помогне при превенцията на корупцията. Той трябва да насочва държавния служител към това как да се държи и какво не трябва да прави.

Възможна ли е превенция на корупцията

Работите ли в посока засилване на превенцията срещу корупцията и конфликта на интереси? В много държави тя върви ръка за ръка с оперативните дела. Такъв въпрос зададе миналата есен БТА на Пламен Георгиев.

Ето какво отговори председателят на КПКОНПИ:

- Може да се каже, че започнахме превенцията от нас самите. Приехме "Етичен кодекс на КПКОНПИ", и правила за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ. Защото най-важното е да знаем, че работим с почтени хора. В следващите 2 месеца предстои подлагане на проверки за почтеност на всички наши служители. Съгласно закона, ако някой не издържи проверката за почтеност, ще бъде освободен от длъжност. Тази проверка включва редица показатели. Първо предстои препитване на служителите дали познават законодателството в нашата материя.

Има 50 въпроса за проверка на знанията, защото няма как да работиш в тази институция и да не познаваш законите. Тук трябва да работят почтени, но и компетентни хора. Вторият показател за оценка на почтеността е свързан с декларирането на имуществото и конфликт на интереси - ако някой е укрил нещо в имуществените декларации и в декларациите за конфликт на интереси, губи точки. Третият показател са влезли в сила наложени дисциплинарни наказания - ако има такива се отнемат точки. Четвърти показател е получената атестационна оценка през последния минал период на оценяване. Петият и шестият показател са резултатите от извършените инцидентни проверки за употреба съответно на алкохол и наркотични вещества и техни аналози.

Всеки показател носи определен брой точки, при ясно и подробно разписани критерии. Всичко е прозрачно и ясно регламентирано. Общият сбор от всички показатели е 100 точки. Оценката за почтеност представлява сбор на получените стойности по всеки един показател. За да преминеш успешно проверката за почтеност трябва да събереш минимум 51 точки.

В новите конкурси кандидатите за работа при нас вече се подлагат на тестовете за почтеност. Много други институции проявиха интерес към нашите правила за провеждане на проверките за почтеност. Това е оптимистичен знак. Знак е и това, че след всяка наша медийна изява сигналите, които пристигат в комисията, се увеличават - изводът е, че обществото ни има потребност за противодействие на корупцията. Но тъй като не може да хванем всеки корумпиран човек, по-смислено е да заложим на превенцията, особено в дългосрочен план. Затова и подехме инициативата за антикорупционното обучение в училищата, като част от гражданското обучение.