Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) се самосезира и започва проверка по медийните публикации и сигнал на неправителствена организация за покупката на апартаменти от Цветан Цветанов, Цецка Цачева, Вежди Рашидов и Ваня Колева, съобщиха официално на сайта на комисията. Малко по-късно от Върховна касационна прокуратура отделно възложиха проверка за същото.

Председателят на ПГ на ГЕРБ, правосъдният министър, депутатът от ГЕРБ и зам.-министърът на спорта и кумица на Цветанов ще бъдат проверявани в качеството си на лица, заемащи висши публични длъжности по Закона за противодействие на корупцията.

В хода на проверката ще бъдат изследвани всички данни и обстоятелства, публикувани в медиите, включително пазарните цени на визираните имоти, произхода на средствата за покупката им, както и търговия с влияние и конфликт на интереси при приемането на законодателни промени от страна на Народното събрание, уточниха от комисията.

Става дума за спешна поправка, прокарана от ГЕРБ през 2017 г., с помощта на която компанията Артекс инженеринг", продала жилищата на четиримата, е успяла да поднови изтеклото си разрешителното за строеж за друга своя емблематична сграда - луксозната "Златен век" до хотел "Маринела" в елитния столичен квартал "Лозенец".

Ще бъде проверена и дейността на фирмата продавач "Артекс инженеринг" АД, както и нейното евентуално участие в обществени поръчки, се казва още в съобщението. Ще бъдат анализирани всички сделки за покупко-продажба, осъществени от търговското дружество за периода 2017 - 2019 г. с оглед установяване на цените, на които обичайно са продавани имоти от фирмата, както и евентуалното установяване на други лица на висши държавни постове, които са сключили сделки с компанията. Ще бъде изискана информация от компетентните органи и за всички получени разрешения за строителство, издаден на дружеството за този период.

Ще бъдат снети обяснения от страните по всички сделки, както и от Цветанов, Цачева, Рашидов и Колева.

В хода на проверката ще се изследва и наличието или липсата на свързани лица в политически партии и фирма "Артекс инженеринг", както и дали търговското дружество е правило предизборни дарения.

В случай, че на Комисията бъде възложена проверка от прокуратурата, КПКОНПИ ще извърши и допълнителни действия, с оглед указанията й, заявиха още от комисията, оглавявана от Пламен Георгиев.

Веднага след това от държавното обвинение съобщиха, че по повод постъпили сигнали от Гражданско движение БОЕЦ, молба от министър Цецка Цачева, както и множество медийни публикации, възлагат на антикорупционната комисия извършване на проверка предвид твърденията за извършени престъпления, свързани с придобиването на недвижими имоти от нея, Цветанов, Рашидов и Колева.

Прокуратура е разпоредила на КПКОНПИ следните действия: изискване на информация относно притежаваните от проверяваните лица недвижими имоти, относно историята по собственици на всеки от закупените апартаменти, относно актуалното състояние на дружеството - продавач, относно декларирането на имотите в съответните общински райони, относно заплащането на продажната цена и дължимите данъци и такси, както и относно произхода на средствата за покупката.

С разпореждане на прокурор от съответните нотариуси ще бъдат изискани пълни копия от нотариалните дела за всяка сделка, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Дадени са също указания да се снемат обяснения от всеки купувач, както и от лицата, представляващи дружеството - продавач, включително и относно предни отношения и познанства между тях, начин на установяване на контакт и начални преговори, начин на получаване на информация за обявения за продажба имот и неговата цена и осъществени последващи действия. От всяко от проверяваните лица ще се поиска съгласие за разкриване на банкова тайна, като при липса на такова ще се процедира по реда на Закона за кредитните институции.

Проверката по отношение на Цветан Цветанов ще обхване също последващите сделки, касаещи заменените от него жилища.

С оглед компетентността на КПКОНПИ по отношение на установяването на конфликт на интереси, Върховната касационна прокуратура е предложила на комисията да прецени основанията за това по отношение на Цветанов. Повод за това са медийни публикации относно начина на приемане на изменения в Закона за устройство на територията и връзка на тези изменения със строителната дейност на дружеството - продавач, се казва още в съобщението на прокуратурата.

Междувременно самият Цветанов отново каза, че не е направил нищо незаконно и очаква, когато проверките установят това, да получи извинение.