За последните две години Спешна помощ се е сдобила със 162 нови линейки. Те са закупени в изпълнение на големия инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ. От декември 2018 г. до сега те са доставени на всички 27 ЦСМП в страната, съобщават от здравното министерство.

В България изискването за правилно функциониране на спешната система е санитарните автомобили да отговарят на броя на екипите плюс 30% резерв. У нас работят 392 спешни екипа. Това означава, че са необходими 510 линейки.

Към днешна дата за отзоваване на спешни сигнали медиците използват 653 линейки, закупувани от 2007 година до сега. Най-много са закупени през 2009 г. – 180 броя. През 2015 г. новите автомобили са 56 броя, а през 2019 г. –  3 броя по линия на програмата за трансгранично сътрудничество.

Само преди ден бе публикувана информация в медиите, че всяка седма линейка в страната не става за пациенти заради прекомерно навъртени километри и остаряла техника. 144 са старите коли, с които вместо пациенти се карат консумативи, кръвни проби и се ползват за транспорт на вещи, необходими за центровете и болниците, сочат печатните медии.

780 са колите в спешните центрове и отделения на болниците, с които се извозват болни и се оказва първа помощ на пострадали при катастрофи, инциденти и аварии. От тях общо 432 са с навъртени между 250 000 и 300 000 километра.

Повечето нови коли се използват като резервни и поетапно подлежат на спиране от движение.

Това се случва с оглед закупуването на новите линейки, осигурени в изпълнение на големия инвестиционен проект за модернизация на системата на спешната помощ, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, с общ бюджет 163 987 815.62 лв. и с краен срок за изпълнение 23 октомври 2021 г.

В рамките на същия проект, освен осигуряване на 400 нови линейки, ще бъдат модернизирани всички 27 центъра за спешна медицинска помощ и 176 филиала към тях, както и 34 спешни отделения на ЛЗ. От тях за 84 обекта се предвижда да бъде извършено изцяло ново строителството. С европейски средства по проекта ще бъдат осигурени и специализирано медицинско оборудване и обзавеждане за всички обекти от системата на спешна медицинска помощ.