"София Франс Ауто" спечели търга за доставка на линейки, а общата сума на контракта е 38 млн. лева. В понеделник в конферентната зала на Министерството на здравеопазването здравният министър Кирил Ананиев и изпълнителният директор на "СОФИЯ ФРАНС АУТО" АД Стоян Желев ще подпишат два договора за доставка на медицински превозни средства (линейки) с необходимото оборудване, във връзка с реализацията на голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ. )

На церемонията ще присъства и министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

След провеждане на процедура по реда на ЗОП фирмата "СОФИЯ ФРАНС АУТО" АД е определена за изпълнител на обществената поръчка за доставка на линейки по двете обособени позиции. Министерството на здравеопазването и "СОФИЯ ФРАНС АУТО" АД ще сключат договор за доставка, гаранционно и сервизно обслужване на 95 броя линейки тип С, с включено медицинско оборудване и медицинска апаратура, и договор за доставка, гаранционно и сервизно обслужване на 185 броя линейки тип В, с включено медицинско оборудване и медицинска апаратура.

Общата стойност на двата договора възлиза на 38 300 640, 00 лв. с ДДС.

Припомняме, че обществената поръчка бе стопирана във времето от малка фирма, която участва в надпреварата, но обжалваше различни решения в хода на процедурата. След като жалбата на фирмата не бе уважена от съда на последна инстанция, процедурата бе завършена и има вече фирма доставчик.