В проект на заповед министърът на образованието и науката Красимир Вълчев предлага датите, на които да се състоят държавните зрелостни изпити в 12-и клас по желание на зрелостниците, съобщават от образователното министерство.

В заповедта се предлага матурите по желание в 12-и клас от сесията май-юни на учебната 2019/2019 година да са от 28 до 31 май. На 28 май са предвидени да се състоят държавните зрелостни изпити по желание - по "Биология и здравно образование", по "Физика и астрономия" и по "Философски цикъл". И трите матури започват в 8.00 часа.

На 29 май от 8.00 часа се предлага да са матурите по желание - по "Английски език", "Испански език", "Италиански език", "Немски език", "Руски език" и по "Френски език".

На 30 май, отново от 8.00 часа, са предвидени да започнат държавните зрелостни изпити по желание - по "География и икономика" и по "Химия и опазване на околната среда".

От 8.00 часа на 31 май се предлага да се състоят матурите по желание в 12-клас - по "Математика" и по "История и цивилизация".

До 31 май 2019 г., включително, изпитните работи от държавните зрелостни изпити по желание трябва да бъдат предадени от регионалните комисии за организиране на матурите за засекретяване и разсекретяване, се посочва в проекта на заповедта на министър Красимир Вълчев. Тя трябва да се връчи за изпълнение на началниците на регионалните управления по образованието. Те трябва да връчат копие от заповедта за изпълнение на директорите на училищата от съответния регион, в който се осъществява обучение в 12-и клас.

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани към дирекцията "Съдържание на предучилищното и училищното образование" в МОН до 26 април, включително.

Двата задължителни държавни зрелостни изпита в 12-и клас по традиция ще се състоят през май. Първият от тях е по български език и литература, и ще е на 21 май от 8.00 часа. Вторият задължителен държавен зрелостен изпит е по предмет по избор на зрелостниците и ще е на 23 май - отново от 8.00 часа.

За първи път през тази година националното външно оценяване в седми клас няма да е на същите дати през май, на които ще се състоят матурите в 12-и клас. Изпитите в седми клас през тази година ще са през юни. На 17 юни ще е националното външно оценяване по български език и литература в седми клас, а на 19 юни - по математика. На 21 юни ще е националното външно оценяване по чужд език в седми клас, но то е по желание на учениците.