Това предвижда план за административна реформа, пише в. "Сега".

От 1 януари 2011 г. НАП ще спре да иска от фирмите документи, които те са длъжни да представят пред Агенцията по вписванията. Двете ведомства най-сетне ще започнат да си разменят бумагите по служебен път. Става дума например за удостоверението за актуално състояние. Заявките за издаване на куп удостоверения от НАП вече ще се подават по интернет.

Агенцията по кадастъра предвижда до юни 2011 г. да въведе единен телефонен номер за справки и актуална информация за услугите си в цялата страна. Регионалното министерство предвижда да обменя електронно повече данни с общините, нотариусите и гражданите.

Куп важни документи, които сега се издават на място в офисите на ГРАО, вече ще могат да се получат електронно. Става дума за удостоверенията за раждане, сключен граждански брак, за постоянен или настоящ адрес, за роднински връзки, семейно положение и т. н.