МВР установи 68 нарушения на шофьори с МПС, вдигащи шум над допустимото, съобщиха от Върховната административна прокуратура. Резултатите са след проверка, разпоредена от ВАП.

Целта на сезирането от страна на ВАП на компетентните органи, извършили проверката, е спазване на разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда - създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от вреден шум.

Основен акцент в проверката са били моторни превозни средства с неизправни шумозаглушители или липсата на такива, както и допълнително монтирани шумоусилващи устройства. За пет дни са били проверени общо 28 444 моторни превозни средства, констатирани са 68 нарушения по предмета на проверката и са издадени 41 заповеди за прилагане на принудителна административна мярка.