Министерството на образованието и науката (МОН) вече официално съобщи, че ще подкрепи евентуално решение на Министерството на здравеопазването (МЗ) за въвеждане на "зелени сертификати" в обектите с обществено предназначение, включително в образователните институции. То ще важи само за учителите и непедагогическия персонал, но не и за децата. По-рано днес го съобщи пред медиите и министър Николай Денков, като разкри, че вече е настоял пред колегата си Стойчо Кацаров да има преходен период за учителите. Този гратисен срок ще бъде един месец, уточниха следобед от просветното министерство.

Гратисният период е необходим, за да се даде още една възможност на желаещите да се ваксинират. Служебният министър на образованието и науката проф. Николай Денков представи становището на МОН пред експертния съвет на МЗ, съобщи пресцентърът на МОН.

Министър Денков е съгласен и с предложението на МЗ маските за всички работещи в училище и за учениците над пети клас да станат задължителни със заповед на министъра на здравеопазването. МОН предлага за учениците със специални образователни потребности да се изисква допълнително мнение от личния или лекуващия лекар.

Всички останали противоепидемични мерки трябва да се прилагат на общинско ниво, е подчертал министър Денков пред експертите от МЗ. Той се е аргументирал с наблюдаваните различни нива на заболяемост в общините от една и съща област.

МОН приема намерението на МЗ да преустанови колективните извънкласни дейности при заболяемост в общините над 500 на 100 000 души, за да се ограничи смесването на ученици от различни паралелки. Между двете министерства няма разминавания по предложението спортните занимания да се провеждат само на открито, ако съответната община попада в червена или тъмночервена зона (заболяемост над 250 на 100 000 души). Причината е, че във физкултурните салони влизат различни паралелки и опасността от зараза там е по-висока.

При лошо време часовете по физкултура ще се провеждат в класните стаи. Според преподаватели по физическо възпитание и спорт, в тях могат да се разглеждат правилата при различните видове спортове, да се обсъждат съдийски казуси, да се правят междупредметни връзки с биология, химия, математика и др.

МОН приема ротация за учениците от пети клас нагоре при заболяемост над 500 на 100 000 души на общинско равнище, ако съответната регионална здравна инспекция издаде такава заповед. Тя ще се прилага на ниво училище при над 20 процента отсъстващи ученици от училището или над 30 процента карантинирани паралелки. Випуските ще се сменят през пет учебни дни. По-дълго ще може да се учи от вкъщи само в случаите, в които не достигат учители за присъствен учебен процес.

МОН ще запази досегашния принцип, според който при ротация първо ще преминават към обучение от разстояние в електронна среда випуските с най-много отсъстващи ученици. В общия случай ще остават вкъщи първо гимназистите с изключение на 12-и клас. При продължаващо влошаване на епидемичната ситуация - и учениците от 12-и клас, както и от прогимназиалния етап, с изключение на седми клас. Учениците от седми клас и от началния етап (първи-четвърти клас) ще учат онлайн само в краен случай при обективна невъзможност обучението да продължи присъствено.

Присъствено ще се обучават паралелките с най-малък брой отсъстващи. МОН предлага това да са не повече от 50 процента от учениците в училището, без да се смятат децата от предучилищните групи и учениците от първи до четвърти клас.

МОН приема предложението на МЗ училищата в дадена община да се затварят изцяло, ако 14-дневната заболяемост там надхвърли 750 на 100 000 души.

Затварянето на детски градини ще става само с предписание на РЗИ, информират от МОН.