С минута мълчание в памет на жертвите от наводнението в Царево започна днешното заседание на Министерския съвет, а кабинетът реши 8 септември да бъде ден на национален траур.

"След като бяха изведени всички лица под риск в региона, след като постепенно се възстановява животът там и след като имаме хора, които загубиха живота си, сега е време да се опитаме в дълбочина да анализираме причините за това, което се случи и да подготвим тези действия, които да позволят следващия път, когато имаме такова природно бедствие, да сме по-подготвени", отбеляза премиерът в началото на заседанието.

В деня на национален траур с негова заповед ще бъде сформирана временна междуведомствена експертна комисия, която ще извърши проверка на състоянието на инфраструктурата и на причините за бедственото положение по Южното Черноморие. Неин председател ще бъде заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров, ще се включат представители от министерствата на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на земеделието и храните, Агенция "Пътна инфраструктура", Дирекция за национален строителен контрол, както и от областната администрация на област Бургас и от общинските администрации на засегнатите общини.

При необходимост председателят на комисията ще може да привлича за участие в нейната работа и представители от други институции и организации.

В тридневен срок от издаването на заповедта съответните министри, ръководителите на ведомствата, областният управител на област Бургас и кметовете на засегнатите общини трябва да уведомят министър-председателя и председателя на комисията за своите представители в комисията. В тридневен срок от изтичането на този срок ще се проведе нейното първо заседание.

В 14-дневен срок от първото заседание комисията трябва да представи доклад с констатации и предложения за коригиращи действия, включително изменение на нормативната уредба, ако е необходимо.

Контролът по изпълнението на заповедта ще се осъществява лично от министър-председателя.

Какво още предстои да решават министрите днес?  

Дневният ред на днешното правителствено заседание предвижда обсъждане на проект на решение за предложение до президента за издаване на указ, с който да бъде назначен главен комисар Живко Коцев на длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР). Вносител на точката е министърът на вътрешните работи Калин Стоянов. 

Към този момент Живко Коцев заема поста на заместник на главния секретар Петър Тодоров, който подаде оставка. В изявление пред медиите Тодоров посочи, че е поставен в ситуация, в която не може съвестно да изпълнява задълженията си.

На 23 август стана известно, че министърът на вътрешните работи Калин Стоянов е изпратил мотивирано искане до президента за смяна на главния секретар на МВР. Същия ден в Министерския съвет Стоянов заяви, че смята, че Петър Тодоров е отговорен за липсата на организация и контрол върху дейности в МВР. Президентът Румен Радев определи като изцяло политическа исканата оставка на настоящия главен секретар. 

В рамките на днешното заседание правителството се очаква да приеме и решение за предложение до държавния глава за издаване на указ за прекратяване на правомощията на Петър Тодоров. 

Определяне на председатели на Националния съвет за превенция и защита от домашно насилие, както и на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси също от част от дневния ред на заседанието. 

Правителството се очаква да обсъди още одобряване на помощ на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в България, приета от Министерския съвет през 2022 г.