От 7 до 21 юни болниците могат да се включат в програмата за справяне с пандемията. Лечебните заведения трябва да отговарят на критериите, които Министерството на здравеопазването ще им предостави в първия ден от посочения период.

Методологията за включването на болниците е готова, като те ще получат безвъзмездна финансова помощ.

Процедурата "Мерки за справяне с пандемията" е част от оперативната програма "Региони в растеж" 2014-2020.

Дейностите по процедурата са насочени към укрепване капацитета на болничната мрежа чрез

  • реконструкция, проектиране и ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19 към болници,
  • осигуряване на медицинско и болнично оборудване за структурите, създадени за лечение и грижи за пациенти с COVID-19,
  • повишаване капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19 и внедряване на телемедицина, с оглед редуциране на контактите на инфектираните с коронавирус пациенти при получаване на медицински грижи.

Главната цел на всички предвидени дейности по процедурата е да се подкрепи здравната система на Република България в условия на сериозно изпитание и да се създаде готовност за реакция при следващи епидемични ситуации чрез гарантиране на достъп до качествено лечение и развитие на телемедицината за осигуряване на живота и здравето на гражданите, съобщават от министерството.

Инвестициите по процедурата са по линия на инструмента REACT-EU.