Фондация Синергиа работи по създаване на медиен портал Blinfo насочен към хората със зрителни увреждания в България и тяхната видимост от обществото, институциите и държавата.

На 9 април 2021 г. фондация Синергиа проведе откриваща онлайн видеоконференция по проект "Да бъдем на една страница, гласът на незрящите".

Водещи бяха незрящите служители на фондацията Ралица Чалова и Анита Накова. В събитието се включиха представители на БГАсист, фирма занимаваща се с подпомагащи технологии, представители на организации на и за хора с увреждания от София и провинцията, незрящи, както и хора, от различни сфери, подкрепящи фондацията.

В началото бяха представени главните медийни партньори от dir.bg, които отразяват новините около проекта и съдействат с менторство и подкрепа.

Участниците получиха повече информация за концепцията и целите на проекта, както и за предстоящите стъпки и очакваните резултати. Акцент беше поставен върху журналистиката, ориентирана към решения - съвременен подход за отразяване на новини, който освен представянето на проблемите, активно търси решения за тях.

"Оказва се, че не е достатъчно медиите да разкрият даден проблем и да се очаква, че аудиторията ще предприеме действия и ще достигне до решение. Напротив, фокусирането единствено върху проблемите създава в аудиторията умора от новините и усещане за безпомощност сред по-уязвимите членове на обществото. Само, ако вярваме в промяната, ако хората разберат, че нещо може да се промени, тогава ще са много по-отворени", споделя Ралица Чалова от екипа на Фондация Синергиа.

В подкрепа на това, бяха очертани някои проблеми, като проблемът с неработещите светофари и с пазаруването в големите вериги. Водещите посочиха възможен сценарий и пътят за тяхното разрешаване. Беше направена връзка с целта на бъдещата медия и че тя ще е гласът на незрящите в медийното пространство и трибуната, от която да се търсят решения на проблемите, пред които се изправят хората със зрителни увреждания в България.

Участниците бяха запознати и с начините, по които могат да са включени и да подкрепят проекта. В минутите за въпроси, Г-н Борислав Ванков даде препоръка за изготвяне на наръчник за ползването на платформата Blinfo, който да достигне до повече незрящи и да им помага при работата с портала. Г-н Красимир Червенков предложи на портала да се създадат условия за работа с институции и бизнес организации, които са ориентирани към работа с хора със зрителни увреждания. Адмирации за проекта изрази и незрящата Катрин Димитрова. Оттук нататък на служителите на фондация Синергиа им предстои да разработят портала съобразно препоръките на хората със зрителни увреждания като са отворени за постоянна комуникация с тях.

Запис на цялата пресконференция можете да чуете тук:
Автори:
Ралица Чалова, Анита Накова (незрящи)
За контакт:
Фондация Синергиа,
http://synergia-foundation.org

Проектът "Да бъдем на една страница - гласът на незрящите" се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП - www.activecitizensfund.bg Основната цел на проекта е изграждане на информационно-медиен портал за хора със зрителни увреждания BLINFO.