В 07:00 часа днес започнаха изборите за общински съветници и кметове. Според утвърдените от ЦИК избирателни списъци правото си на глас следва да упражнят общо 6 227 901 гласоподаватели.

На местните избори тази неделя гласуваме с няколко бюлетини - бюлетина за кмет на община; бюлетина за общински съветници; бюлетина за кмет на кметство. В големите областни градове, където има районно деление, като София, Пловдив, Варна, ще се гласува с до четири броя бюлетини. Причината е, че там освен с бюлетина за кмет на община и бюлетина за общински съветници, гласуваме и с бюлетина за кмет на район, а в кметствата към тези общини - с бюлетина за кмет на кметство.

Общо 66 са партиите и коалициите, получили регистрация за участие в местните избори.

Общият брой на кандидатите в местните избори е 36 251 души. От тях за общински съветници - 29 493, за кметове на общини - 1254, за кметове на кметства - 5041, за райони - 463 и за кметства само с един кандидат - 392-ма. Общини, за които има само един кмет за община - петима.

Най-голямата листа за кандидати за кметове на община е в София - 20 кандидати, следвана от Пловдив - 14, Шумен - 13.

Броят на кметствата с над 350 жители и където ще има избори за кмет е 1968. Сравнено с 2015 година, те са по-малко, но тогава се гласуваше в населени места с над 100 души население и се е гласувало в 3188 села.

Кандидат за кмет е избран на първи тур, ако за него са гласували повече от 50 на сто от подалите своя вот. Ако никой от участниците не е събрал такава подкрепа, в населеното място се провежда втори тур между двамата кандидати, събрали най-много гласове. Балотажът е на 3 ноември, в неделя, седмица след първия тур.

На тези избори не е задължително да се гласува с всички бюлетини. Може да се гласува за избор на кмет, но не и за общински съветници, например, или обратно.

Листите за общински съветници са с номера до 100, а преференциите започват от 101. Имената на кандидатите за общински съветници не са записани в бюлетината. При желание да се даде преференция техният номер може да се провери в списък пред изборните секции.

При местните избори няма секции извън страната. На тези избори няма да има и машинно гласуване в нито една от секциите.

Агитацията в изборния ден е абсолютно забранена. Вотът ще се смята за валиден, ако сте гласували само за една партия или коалиция, като поставите знак Х или V в кръгчето с неговия номер с химикал, пишещ със син цвят. Квадратчето "Не подкрепям никого" за първи път ще присъства в бюлетината за местни избори и ще заема последното място в нея.

На изборите не се допуска гласуване с шофьорска книжка или задграничен паспорт. Хората с непълни, заличени или сгрешени адреси имат избирателни права и ще могат да гласуват, като ще бъдат дописвани в избирателните списъци. Има населени места с променени имена на улиците, така че те се разминават с адресите в личните документи. Тези хора ще попълват декларация, че не са гласували на друго място.

Службите на МВР, които издават документи за самоличност, ще работят днес от 08:30 до 19:30 часа и ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас.

Социологическите агенции, които ще извършват проучвания на изхода, т. нар. екзитпол, на местните избори са общо 8 - Сова 5, Галъп, Алфа рисърч, Афис, Трент, Екзакта рисърч, Стратегически анализи и маркетинг и Маркетлинкс. От ЦИК припомниха, че абсолютно се забранява под каквато и да е форма и начин обявяването на резултати от допитване до общественото мнение за изборите 24 часа преди приключването на изборния ден, т. е. от 00.00 часа на 26 октомври. Такива резултати може да се оповестяват едва след 20.00 часа на 27 октомври, когато приключва изборния ден.

Българските неправителствени организации, регистрирани да наблюдават изборите на 27 октомври, са 13 с общо 2137 наблюдатели.

С последните промени в Избирателния кодекс се дава по един протокол за отчитане на резултати. От ЦИК препоръчват членовете на СИК да правят чернови на протокола от гласуването, данните от който, след като бъдат проверени, да бъдат вписвани в официалния протокол.

ЦИК забрани работа на видеокамерите в училищата и другите места за гласуване с цел осигуряването на тайната на вота на избирателите - от 7.00 ч. до 20.00 ч., а там, където изборният ден продължава - до 21.00 часа, което ще важи и за двата тура.

С друго решение на ЦИК след изборите всички избирателни списъци ще се предадат на ГД ГРАО за извършване на повторна проверка, за това дали има избиратели, които са гласували в нарушение на Изборния кодекс, т. е. без да имат избирателни права, или са гласували на две места.

Уредена е и работата на подвижните избиратели секции до хората със затруднено придвижване и други институции.

На предходните местни избори през 2015 година избирателната активност е била 40.83 процента, като в София е била едва 17.89 на сто.