Касиране на изборите за кмет на София няма да има. Върховният административен съд (ВАС) днес отхвърли окончателно жалбата на Мая Манолова срещу избора на Йорданка Фандъкова.

Върховните магистрати оставиха в сила решението на Административен съд София – град, който не откри нарушения по време на вота в столицата. И двете инстанции решиха, че оплакването на Манолова за неправилно отчитане на бюлетините в определени секции е неоснователно.

По време на делото беше изследван в детайли процесът по преброяване на гласовете, съставяне на протоколите и въвеждането на данните в системата на „Информационно обслужване“ и не бяха открити нарушения.

Едно от оплакванията на Мая Манолова беше свързано с преброяването на недействителните бюлетини, но още АССГ прие твърдението за хипотетично и недоказано. Оказа се, че недействителните бюлетини за бившия омбудсман и кандидат за кмет на София са малко над 900 и броят им няма как да доведе до промяна в изборния резултат, защото Йорданка Фандъкова спечели с над 20 000 гласа повече.

Що се отнася до подадените сигнали за белязване на бюлетини, за купуване на гласове, организиран и контролиран вот, съдът отбеляза, че липсват данни за образувани досъдебни производства, както и доказателства за масово купуване на гласове.

„При липсата на доказателства за действително масово купуване на гласове в изброените СИК, съдът не намира, че е възможно да се установи такова опорочаване на подадени действителни бюлетини за спечелилия кандидат, което да преодолее разлика от над 20 000 гласа“, се казваше в решението на съдия Галин Несторов от АССГ.

Мая Манолова обжалва решението, но върховните съдии са категорични, че то е обосновано и правилно, а подадената жалба е неоснователна.

Според ВАС първата инстанция е изследвала задълбочено фактическата обстановка, анализирала е събраните доказателства и правилно е приела, че няма основания за отмяна на изборните резултати в София.

Изводите на АССГ са основани върху подробно обсъждане и преценка на всички доказателства. Съобразена е спецификата на проведения избор и правилно са тълкувани и приложени относимите правни норми от материалния закон, релевантни за правилното провеждане и приключване на избора на кмет на Столична община. При извършената проверка за приложението на Изборния кодекс от АССГ не се установени визираните от касатора нарушения“, се казва в окончателното решение на ВАС.