Епидемията от коронавирус и много бързо ескалира от здравна в социална и икономическа криза. Проблемите на различни сектори се отключиха веднага след въвеждането на извънредно положение в България. Подобна е ситуацията и в другите европейски страни, както и в по-голяма част от света.

Трудностите, които изпитва всяка държава, накараха правителствата да предприемат различни спасителни пакети, които на повечето места са съчетание от здравни, социални и икономически мерки. На първо място всичко поставят основната цел - да оцелеем. Веднага след нея обаче идва качеството на живота, както и икономическото равнище в държавата.

България засега остава в извънредно положение до 13 май. За разлика от други държави в подобна ситуация у нас някои сектори все пак работят, макар и с намален капацитет за намаляване на риска, като големите супермаркети, по-малките магазинчета, фризьорските салони и т.н. Въпреки това опашките пред бюрата по труда продължават да се увеличават. Сериозни критики имаше и срещу първоначалните икономически мерки, но след преговори с работодателските организации правителството ги оптимизира.