В Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) от януари до 10 април са постъпили 1302 заявления за проектно финансиране на общински проекти по програмата за капиталови инвестиции, като към десети април са подписани 723 споразумения на обща стойност над 1,9 млрд. лева. Към момента се разглеждат около 200 от постъпилите заявления, съобразно реда им на постъпването в Министерството и за над 50 от тях, които отговарят на всички изисквания, предстои подготвяне и подписване на споразумения.

Това каза служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова по време на изслушване в парламента за изпълнението на Инвестиционната програма за общински проекти по държавния бюджет за 2024 г., предаде БТА.

На същото изслушване служебният финансов министър Людмила Петкова съобщи, че с корекции към края на март общините са поискали финансиране за 2258 проекта.

Изслушването е по инициатива на председателя на парламентарната група на "БСП за България" Корнелия Нинова, заместник-председателя ѝ Георги Свиленски и народния представител Борислав Гуцанов и в него участва и служебният вицепремиер и министър на финансите Людмила Петкова, която информира депутатите за програмата.

Във вторник министър Коритарова увери членове на Националното сдружение на общините в Република България, че подписването на споразумения за финансиране на предложени общински проекти ще продължи и призова местните власти по-бързо да стартират провеждането на обществени поръчки за избор на изпълнители. Министър Коритарова коментира програмата с кметове в рамките на състоялата се в София вчера финална конференция по Проект "Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България".

Днес Народното събрание предстои да приеме на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2024 г. с вносител Министерски съвет. С промените с 631 се увеличават общинските проекти, част от Приложение № 3 към закона, в което са определени приоритетни проекти по Инвестиционната програма за общински проекти и така утвърдените по приложението проекти нарастват от 1627 броя на 2258.

Коритарова напомни, че МРРБ не класира проектите, а само проверява съответствието със законовите разпоредби.

Тя посочи, че приблизително 20 на сто или около 250 от постъпилите заявления са с констатирани пропуски и неточности, като за тяхното отстраняване са уведомени съответните общини чрез писма за допълнение и корекции на представените документи.

Сред най-често констатираните пропуски и неточности са представени инвестиционни проекти без положени необходимите изискуеми подписи и печати на всички участници в строителния процес, липса на информация за влизане в сила на разрешението за строеж, некоректно попълнени данни в частта структуриране на финансирането, съгласно предоставения образец.

Разпределението на сключените към момента споразумения

Министърът каза, че за ВиК обекти има сключени 158 споразумения на обща приблизителна стойност 500 милиона лева. Тя съобщи, че кметът на Община Родопи не е включил нито едно предложение за обекти на ВИК инфраструктурата си във връзка с информация от днес за липсата на финансиране за довеждащ водопровод до село Брестовица. За благоустройствени дейности, облагородяване на междублокови пространства, изграждане на паркинги, ремонт на градски паркове и площади има сключени 81 споразумения на обща стойност 201 милиона лева. За реконструкция на общински пътища сключените споразумения са 120 на обща стойност 441 милиона лева. За общински улици и тротоари има сключени 261 споразумения на обща стойност 440 милиона лева, за общински сгради има сключени 61 споразумения на обща стойност 154 млн. лева. За спортна инфраструктура сключените споразумения са 34 на обща стойност 167 млн. лева. Има и други 8 споразумения с различен от изброения предмет на инвестиция на обща стойност 16 млн. лева, каза министър Коритарова.

С ПМС 27 от 2024 г. е одобрен допълнителният трансфер по бюджета на МРРБ в размер на 400 млн. лева за започване финансирането на проектите по инвестиционната програма за общински проекти, напомни министърът. Тя съобщи, че към 10 април 2024 г. са постъпили 31 броя искания за плащане.

Министърът на регионалното развитие посочи, че в процес на разработване са вътрешни правила и процедури, определящи начина за отчитане на изпълнението от общините на сключените споразумения. Имаме готовност да създадем и допълнителен капацитет в съответния отдел, тъй като очакваме и увеличен брой на проектни предложения след евентуалното приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2024 година, изтъкна министърът.

Стартирането на процеса и подписаните споразумения

В началото на януари Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпрати до общините образец на заявление за проектно финансиране на общински проекти по програмата за капиталови инвестиции. Съгласно разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и Приложение № 3 към него дейностите за проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция ще се реализират в периода 2024-2026 г. В този период МРРБ текущо ще извършва прием на заявления за кандидатстване, придружени с необходимите допълнителни документи. Със Закона за държавния бюджет за 2024 г. се постави началото на един нов тип програма за общински капиталови инвестиции. В него е предвидено изпълнението на 1625 проекта за над 4 млрд. лв. за 3-годишен период, заяви бившият министър на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков в началото на годината. Финансирането на проектите се извършва на база сключени споразумения между ресорния министър и кметовете на съответните общини, със срок на изпълнение и въвеждане в експлоатация до 31 декември 2026 г.

От регионалното ведомство съобщиха в началото на миналата седмица, че министър Цеков е подписал 723 споразумения за 1,942 млрд. лв. със 191 общини в периода 13 февруари - 8 април. Те са за финансиране на проекти, определени като приоритетни в Приложението към Закона за държавния бюджет за 2024 г. От местните администрации са подадени общо 1290 заявления за финансиране на различни инвестиционни предложения. По 234 от тях са установени забележки и те са върнати за отстраняване от общините, а около 300 предстоят да се разгледат и подпишат от новото ръководство на МРРБ, посочиха в края на миналата седмица от регионалното министерство.

Разплащането

Министър Цеков съобщи в средата на март на среща с представители на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, че няма проблем с финансовото обезпечаване на общинските проекти и напомни, че в закона за бюджета за тази година е разписан механизмът, по който ще се финансира инвестиционната програма за общински проекти. Средствата се осигуряват не от бюджета на МРРБ, а от централния бюджет и се предоставят на регионалното министерство. В централния бюджет е разписан пределен лимит на капиталови разходи за тази година от 10 млрд. лв. и са заделени от миналата година още 1,2 млрд. лв., които са разписани в ПМС-то за изпълнение на бюджета. От тези средства са предоставени към момента 400 млн. лв., стана известно от думите на Андрей Цеков в средата на март. Според министъра, плащанията по програмата за тази година няма да надвишат 1,5 млрд. лв.

През втората половина на януари, отново на среща със Сдружението на общините, заместник-министър Веселина Терзийска информира, че споразуменията по Националната инвестиционна програма за общински проекти ще включват цялата стойност на проектите за тригодишния период на изпълнение. Министър Цеков поясни, че при обекти на инженеринг ще се подписва споразумение, което ще разграничава два етапа на осъществяване на проектното предложение, като първият етап е проектирането. При него е предвидено да бъдат изплатени 50 на сто от средствата, а останалата сума ще бъде изплащана при приключване на проектирането. Средствата за авторски и строителен надзор ще бъдат изплащани с едно авансово плащане. При готовност с разрешение за строеж ще се изплаща строителният аванс, който ще бъде в размер до 20 на сто.

Бюджетните плащания

Със Закона за държавния бюджет на България за 2024 г. е приета Национална инвестиционна програма, която включва както проекти на първостепенни разпоредители с бюджет - министерства, така и общински проекти, включени съответно в Приложение 2 и Приложение 3 към чл. 106 и 107 от Закона. Средствата за реализиране на проектите по приложение 2 и 3 или общият лимит на капиталовите разходи по Консолидираната фискална програма (КФП), са до 9,994 млрд. лв., каза вицепремиерът и министър на финансите Людмила Петкова, цитирана от БТА.

Всяка община предоставя проекти за 2024 година според големината й, съгласно квалификация на МРРБ. Лимитите на всичките 265 общини както за проекти, така и за плащания, са определени в Закона за бюджета в 6 категории.

В първа категория с лимит до 50 млн. лева са 23 общини, във втора категория с лимит до 30 млн. лева са 81 общини, в трета категория с лимит да 15 млн. лева има 26 общини, в четвърта категория с лимит до 10 млн. лева са 85 общини, в пета категория с лимит до 6 млн. лева са 46 общини и в шеста категория са четири общини - София, Пловдив, Бургас и Варна с лимит до 100 млн. лева.

В рамките на тези категории няма ограничение на броя на проектите на всяка община. Ако едан община от първа категория с лимит 50 млн. лева е реализирала изцяло проектите си за 2024 година в размера на 50 млн. лева (това означава да има договор с МРРБ, получила авансово, междинно и финално плащане на база на фактически извършени разходи), през 2025 година тази община отново ще има лимит от 50 млн. лева за нови проекти. Ако обаче тази община е получила сама авансово плащане, примерно от 10 млн. лева, през 2025 година тя ще получи 50 млн. лева, но 40 млн. лева за проектите за 2024 година и 10 млн. лева за нови проекти. Този принципен подход ще се приложи, ако се запази принципът на капиталово бюджетиране, посочи Людмила Петкова в пленарна зала.

В прогнозата за инвестиционните разходи на общините са предвидени средства от 1,2 млрд. лева. От тях вече 450 млн. лева са преведени на МРРБ. От тях 400 млн. лева са за плащания по сключени споразумения и 50 млн. лева са за превозвачи, каза служебният министър на финансите. През тази година тези пари бяха възстановени в централния бюджет и с акт на Министерския съвет Министерството на финансите поетапно ги предоставя на МРРБ, в зависимост от необходимостта за финансиране на общинските проекти, стана известно още от думите й.

Парите за общинските проекти се предоставят от МС към МРРБ по реда на Закона за публичните финанси, които после превеждат парите към общините. С решение от 2 април тази година, МС е одобрил предложение за промени на Закона за държавния бюджет, одобренж вчера на второ четене от бюджетна комисия и което ще се гледа днес в зала от парламента, каза Петкова.

Промяната в бюджета

Необходимостта от промяна на Закона за държавния бюджет е свързана с разпоредба на член 107, алинея 14 от същия закон, според която НС може да извършва промени в проектите на инвестиционната програма на общините. Промените се предлагат от МС въз основа на предложения на общините по тримесечия.

До края на март в МС бяха получени писма от кметове на 167 общини с 1062 броя предложения за промени в списъка на проектите. Броят на проектите в приложение 3 се увеличава с 631 и от 1627, вече утвърдени стават 2258. С промените в приложението се постига целта за даване на възможност на общините да променят приоритетите си с оптимално отчитане на интересите на хората там, каза министър Петкова.

За общински улици и тротоари има 348 проекта, за пътища - 120, за ВиК системи - 242 броя, за сгради, публична общинска собственост - 124 броя за спортни обекти - 45, за строежи и благоустройства в населените места, в това число площади, пешеходни зони, паркинги, озеленяване, гробищни паркове и други - 141.

В таблицата с проектите има нова колона с уникалните им номера, за да може да се следи какво се случва с тях. Има нова административна мярка за повишаване на събираемостта на приходите от инвестиционната програма. Всички проекти ще бъдат обект на мониторинг от Националната агенция за приходите относно коректното плащане на данъци и осигурителни вноски, стана известно още от думите на Петкова.

Извън обхвата на програмата има и целева субсидия за капиталови разходи на общините в размер на 426 млн. лева. В края на март за заредени лимити от 18 млн. лева, в това число 11 млн. лева за непогасени плащания от безлихвени заеми на общините от централния бюджет и 7 млн. лева по заявки на общините. От началото на април за капиталови разходи на общините са заделени още 30 млн. лева.

По искания на общините е подготвено предложение за трансформация на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа, общински пътища и сгради - публична общинска собственост в размер на 29,5 млн. лева.