Близо 3 000 души, включително представители на местни администрации, университети, училища, бизнеса и неправителствени организации, дадоха своето мнение чрез анкетата за Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) и проектите, планирани в региона, съобщиха днес от Областния информационен център във Варна. Той бе основният организатор на допитването, тъй като е и Звено за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Североизточния регион.

Най-голям брой анкети са попълнени за две от концепциите, които предвиждат изпълнение на проекти на територията на община Дългопол. Едната е насочена към популяризирането на района като туристическа дестинация. Другата концепция е в сферата на здравеопазването, като се предвижда осигуряване на мобилен медицински кабинет за провеждане на профилактични прегледи.

Над 550 души са оценили концепцията "Варна - град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион". Планираните проекти са на стойност над 40,4 милиона лева и включват реставрация на археологически обекти, ремонт на Летния театър, обновяване на медицинска апаратура, мерки по енергийна ефективност, опазване на околната среда и превенция от наводнения и др.

Много варненци са дали своята оценка и за концепцията, насочена към разширяването на дуалната система на обучение в Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии във Варна. В разработения проект е предвиден и ремонт на ученическото общежитие, допълва БТА.

От Областния информационен център уточняват, че всички мнения, събрани чрез анкетата, както и тези, изразени по време на публичните обсъждания на концепциите, ще бъдат обобщени и представени на Регионалния съвет.