До края на март ще бъдат предложени промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с фазата за изплащане на вторите пенсии, каза на семинар за журналисти социалният министър Деница Сачева.

В текстовете, които предстои да бъдат публикувани за обществено обсъждане от втората половина на март, се предвижда да бъдат предложени три варианта, включващи различни пенсионни продукти, които да се изплащат от Универсалния пенсионен фонд.

Първият вариант е изплащане на пожизнена пенсия за старост. Условие за изплащането ѝ е размерът по индивидуалната партида на човека да позволява месечната втора пенсия да не е под 15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, или 37,50 лв. на месец при правилата от юли.

Вторият вариант е разсрочено плащане на средствата по индивидуалната партида. Ако парите в личната партида не стигат за отпускане на пожизнена пенсия, но са повече от размера на три минимални пенсии, ще се дава разсрочена пенсия. Тя ще се плаща спрямо средната продължителност на живота.

Последният трети вариант е еднократно изплащане на натрупаната сума. Това ще важи за тези, в чиито партиди са натрупани по-малко пари, отколкото е размерът на 3 минимални пенсии за стаж и възраст.

По-късно пред журналисти Сачева уточни, че държавата не е съгласна хората да имат правото да прехвърлят парите си от втората пенсия до момента на пенсиониране.

"Това означава да има една постоянна национализация на евентуалните загуби. Това не би било справедливо спрямо другите, които се осигуряват само в НОИ. Когато говорим за такъв дълъг период от време. Представете си 37 години, ако говорим за пълния период от време, в който тези средства са управлявани от един фонд, реализирани са различни приходи, загуби и печалби от възможностите. В крайна сметка рискът остава единствено и само в тези, които са избрали само да се осигуряват в НОИ", обясни социалният министър Деница Сачева.

Продължават обаче дискусиите дали да се направи изключение за първата група пенсионери.

Още не е уточнено с колко и дали ще бъде намален процентът на редукция на пенсията от първия стълб, когато човек получава две пенсии.

Сачева е против НОИ да плаща първите 3 дни от болничните.

Министърът на труда и социалната политика отново заяви, че мнението на Министерския съвет на този етап е, че няма да се прехвърля изплащането на първите три болнични от работодателите към НОИ.

Тя отбеляза, че тази политика би струвала допълнително 200 милиона годишно, а бюджетът е ограничен.

"Ние сме държавата с най-ниски данъци, а същевременно бюджетът има определена еластичност, която е изчерпана по отношение на различни социални плащания", заяви Сачева.

По думите на министъра въпросът е не само кой ще ги плаща тези пари, а и какъв проблем би се разрешил с прехвърлянето на плащането. Началото на дискусията за болничните беше свързана с това, че от една страна има много злоупотреби, а от друга работодателите се оплакват от това, че работниците не са на работното си място, отбеляза Деница Сачева и попита как ако плащанията се прехвърлят от работодателите към НОИ, се решават тези два проблема.

Според нея НОИ не може да има ефективен контрол именно за тези първи три дни, тъй като се изисква бързина на реакцията. Работодателите трябва да бъдат подкрепени по отношение на контролни мерки и механизми. Ако механично се прехвърли плащането на първите три дни от работодателите на НОИ, по никакъв начин мярката няма да помогне служителите да са на работните си места, допълни Сачева.

Министърът смята, че мерките трябва да са концентрирани върху това каква да е информационната свързаност, така че работодателите, НОИ и регионалните здравни инспекции да получават максимално бързо информация. Трябва да се търси механизъм за намаляването на фалшивите болнични и през саморегулаторни механизми на лекарските и съсловни организации, допълни Сачева.

Правят списък за внос на кадри

В момента Агенцията по заетостта и министерството на икономиката работят по това да бъде изработен списък от кадри, от професии, от които България ще има нужда, но няма да може да произведе в рамките на следващите пет-седем години, съобщи още Деница Сачева.

Тя уточни, че това е списък с висококвалифицирани специалисти -инженери в областта на химията, инженери по киберсигурност и други.

С този списък ще се поискат заявки от работодателите за такива хора, като ще се направи всичко възможно те да достигнат до нашия пазара на труда в рамките на максимум от два месеца срок, каза Деница Сачева.

Днес работодателите заявиха, че очакват от държавата съвместни действия за преодоляване на проблема за недостига на работна ръка, като посочиха, че Агенцията по заетостта трябва да се превърне от износител на човешки ресурси във вносител на кадри по поръчка на българския бизнес.

Работи се по промени в Закона за чужденците, като една от мерките, които се предвижда, е исканията за внос на работници да минават през дирекция "Миграция", защото към момента всички погледи са насочени към МТСП, а не си даваме сметка, че вносът на служители е един голям процес, в който са въвлечени други служби, от които се чакат разрешителни, проверки, каза още Сачева.