Най-ниската цена е преложило дружеството "Главболгарстрой" АД - 37 251 632,23 лв. без ДДС

Обединение "Южна дъга" е предложило 40 687 179,71 лв. без ДДС. В него участват "ТрейсГрупХолд", "Пи Ес Ай", "СК 13-Пътсрой", "Балканстрой" АД, "Станилов" ЕООД.

Предлаганата цена от "Алпине Бау ГмбХ" - 45 591 167,55 лв. без ДДС.

Предложената от сдружение "СОП - Южна дъга" цена е 45 968 865,19 лв. без ДДС. Участниците в него са "Пътностроителна техника" ЕАД, "Холдинг Пътища" АД, "Галчев Инженеринг Груп" АД.

Дружество "Южна дъга" е предложило цена от 52 580 292,98 лв. без ДДС. То се състои от АМ "Хемус", "Инжстрой Инженеринг - София".