Валери Симеонов не иска протест в своя защита

Вицепремиерът не смята, че стабилността на правителството зависи от неговата оставка

Обратно в новината
17-11-2017 20-11-2018

Коментари

23 Октомври 2018, Вторник Автор: Хасан ЕФРАИМОВ Ако не изхитрим държавата, съседа, приятелите и случайните минувачи, всеки тогава би ни взел просто за обикновени глупаци Никога не сте се запитвали, какво се е случило със съдията, след като Андрешко го оставя в блатото, нали? Но, аз ще ви кажа за да се замислите за някои неща в живота. Андрешко пришпори коня, докато виковете на съдията не увиснаха далеч във вече падналия мрак. Скоро настигна и Дорчо, който скрит в мъглата и видимо успокоен беше почнал да пасе върховете на тревата, пожълтяла от зимния студ. Такава беше тази година зимата. Да речеш, да падне сняг, а то, като начена една киша. Преди това, в късна есен удариха няколко слани, а след това като се прокъса това небе, не спря да вали дъжд и суграшица. Газеха и селяните в калта и скоро тя се настани и в самите им души. Не че беше ги напускала някога, но тази година плуваха в кал, дишаха кал, докато не прогизнаха целите и замязаха на кални и парцаливи дрипльовци, каквито всъщност си и бяха. Както си беше на коня, Андрешко се наведе и подхвана дизгините на Дорчо, а той послушно и покорно тръгна след тях. Скоро ускориха ход и не след дълго навлязоха в първите светлини на селото. В далечината отново изграчи гарванът, кацнал на онзи сух клон. Гласът му се разнесе в тишината и сякаш с нож разкъса падналия вече мрак. – Уж разправяха че гарваните били умни птици – изрече Андрешко като че ли на себе си – А този баш у кишата. Не след дълго се озова пред кръчмата. Ръждивите й светлини се разпръскваха на снопове в околната мъгла. – Тюх, подгизнах целия – изпсува, изсекна си носа с два пръста и влезе през вратата. Веднага го удари познатият аромат на тютюн, мръсна селска пот, лук и чесън, а също и на сланина, поставена в хартийки над печката и отново, както хиляди пъти досега му залютя на очите. Не обръщайки внимание на подвикванията на съселяните си, Андрешко се отправи към масата на Станойчо. Проклетникът сякаш беше закован за стола. Когато и да влезеше, все си клечеше на същото място. Случваше се сутрин да мине за цигари, по обяд, късно вечер, а нашият прихванал здраво чашата с една ръка, с другата блъскаше по масата и крещеше: – Мамито му и живот. Мамито му и мизерия. – Станойчо... – изтърси на пресекулки Андрешко, след като си придърпа стол и седна близо до него. – Съдията... Идва да ти измете хамбара. – Че кво ще го мете? Той е празен – обади се някой от съседната маса и скоро цялата кръчма избухна в смях. Без да се усети Андрешко бе изрекъл всичко на висок глас. Станойчо, сякаш не разбиращ какво му е съобщил Андрешко, отначало вдигна чашата и отпи голяма глътка. После избърса устата си с опакото на мръсния си ръкав и си взе парче сланина, поставена върху подгизнал вестник на масата. – Ще ми вземе ли и душата? – процеди с пиянски блясък в очите. За момент се видяха мръсните му зъби с жълтеникави налепи по тях. След това замляска сланината и скоро тя се разлетя на парчета от устата му, завлечена от гърления му смях. Както беше седнал си личеше от далеч че е пиян и едвам се крепеше на стола. – Андрешко, ти ли го доведе? – започнаха подмятания от масите. Изведнъж се бе възцарила гробна тишина. – Доведох го, но го оставих в блатото. – Как така го остави в блатото? – Ей тъй, разпрегнах Дорчо, качих се на другия кон и изчезнах. – Че той не беше ли си платил човекът. – Беше... Ама, уж да помогна на Станойчо. – Той на него и Господ не може да му помогне вече. Дано поне някой път да изтрезнее. – Ще умре в студа, бе момче – започнаха да се обаждат и други. – Изедници, нямаха наяждане. – Данъци, та данъци... Нямаха край. – Такова нещо и по турско не е било. Платиш си там десятъка и... – Налей на Андрешко – извиси се и гласът на Станойчо над останалите. – Да налея, ама не си плащал знаеш ли от кога? – намеси се и кръчмаринът – За съдията не знам, но аз вече трябва да ти взема къщата. – Тя пък една къща – изкикоти се някой от дъното на кръчмата. – Ще трябва и Станойчовица да вземеш. Скоро, забравили за съдията в блатото, селяните подхванаха разговор за държавата-изедник, за данъците, които събираха, за кредитите на банките, за съдия-изпълнителите, които през ден през два наобикаляха за да съберат взиманията, които все се просрочваха, а така и не обелиха и дума за безкрайните си пиянски вечери. – Една седмица ако не пиете, ще си платите данъците – опита да се обади по едно време и кръчмаринът, но гласът му потъна във всеобщата глъч. В ъгъла на кръчмата беше седнал даскалът. Един такъв дребосък, с очила, които му даваха вид да прилича сякаш на съсел. – То така, ако никой не си плаща данъците, държавата... – опита се да каже нещо. Дружно селяците се нахвърлиха върху му и той скоро съвсем съжали че си е позволил да се обади. Така беше по тези географски ширини – на училите и не доучилите, както наричаха даскала селяните, не даваха много-много да се обажда. В тази държава и последният селяк беше цар седне ли на чаша в кръчмата. Пък и малко поет си падаше даскалът, а поетите в тази държава, всеки знае, се познават само по стъкленото око, изкачащо от някой масов гроб. Друг път, на зазоряване ги изправят до стената в някое гарнизонно стрелбище и... – Войската..., пътища, мостове... – все пак не се предаде нашият, свикнал да се надвиква с децата – Всичкото това пари чини. Де ще му се види краят? Потекоха ракии и вина, както всяка вечер, забравили за дом, деца и челяд. И тъй няма и инак – философията на бедняка, която винаги вършеше работа за да успокои гузната съвест. – Станойчо, тръгвай си вече – дотътри се по едно време кръчмаринът – Пил си достатъчно. Децата ти гладни, жадни, а ти всяка вечер... Отнякъде, някой изкара кларинет. Звукът му се понесе жално-жално над повсеместната мизерия настанила се в селото. Хора без планове и амбиции, без бъдеще, обречени на вечна сиромашия и забвение. Изключени от историята и без никакво значение за нея. Хора, интересуващи се единствено от това как да се напият. Дълго плака кларинетът с прегракнал от сиромашията вой, а заедно с него плакаха и селяците, блъскайки по масите и проклинайки сиромашията. – Мамито му и живот. Мамито му и мизерия – се извисяваше над всички и гласът на вечно пияния Станойчо. – Ей, съдията – присети се някой на зазоряване – Ще кажат че сме го убили. Изведнъж се настани тишина. Като по зададен сигнал всички хукнаха по посока на блатото. А той, завалията, оставен в кишата дълго плака и проклина съдбата. Краката му бяха подгизнали още с навлизането в мочурището. Водата бе покрила дъсчения под на каруцата и стигнала почти до коленете му. Дълго вика и зова за помощ, но такава отникъде не идеше. Не мина много време и заваля ситен дъжд. Чулът, с който се бе заметнал не след дълго подгизна и като че ли под него стана по-мокро, отколкото в мъглата ширнала се навред. Завя леден вятър и той с треперещи зъби многократно се провикна в тъмата: – Защо? Но, защо? Добряк си беше, въпреки че се правеше на лош. Беше виждал вече всякакви номера с тази професия. Всевъзможни дрипльовци го гледаха с хитри очички и лъжеха най-нахално и безочливо. Ако проявеше някаква мекушавост, едва ли щеше да успее да вкара и лев в хазната. Затова се научи да се държи грубо с тях, защото само от това разбираха. Уважението го смятаха за проява на глупост, а и най-големите им обещания скоро се удавяха в чашата с алкохол. А и началството... Всекидневни отчети, обяснения, натиск и заплахи за уволнение. Младата държава, едва проходила, беше впрегнала целия си ресурс за да научи крадливите и пияни селяни да си плащат данъците, от които имаше толкова голяма нужда. Войска, армия... Отвсякъде бяха надвиснали черни облаци и беше въпрос на време доскорошните съюзници да се нахвърлят като ято побеснели лешояди и да почнат да късат плът от снагата й. Към полунощ дъждът се усили и се превърна почти в порой, но съдията вече целият премръзнал дори не забеляза това. Усети че се унася и от това като че ли му стана по-малко студено, затова се остави на студа да затвори клепачите му. – Децата... Децата... – едвам успя да промълви за последно. Така и го свариха сутринта – със замръзналите сълзи на лицето му. Най-накрая времето бе стегнало и бе завалял истински сняг. Уж голям човек, богаташ, а бе плакал като невръстно пеленаче. Стигнаха до него по леда, който бе покрил блатото и изведнъж установиха че е все още жив. Качиха до на една каруца и още двайсе километра го лашкаха до града, вместо да го постоплят. Вкараха го вкъщи, а дрехи имаше ли на гърба си не се забелязваше – всичко се бе превърнало в огромна ледена топка. Отнякъде намериха ножица за стригане на овце и с нея лека-полека успяха да ги нарежат и да ги махнат от изстиналото вече тяло. Дълго лежа човечецът на легло – корава душа се оказа. Постоянно бълнуваше в треската си: – Децата... Децата... Но не му било писано да ги види отново. Не успя да пребори леда и студа, които си бяха взели своето и на третия ден, привечер се помина. Погребаха го и скоро на вратата застанаха банките. Гледаш го, уж човек на положение, пък дори къщата му не била неговата, а взета с кредит от банката. Дадоха ден-два отсрочка на вдовицата, ала скоро я изритаха на улицата с трите й невръстни дечица. Прислони се в съседи жената, но в чужди хора живее ли се? Скоро момчето го отнесоха някакви селяни за ратайче в чифлик и тя повече нито го чу, нито го видя. Голямото момиче го цаниха за слугинче в една богаташка къща и то, горкото, от този момент нататък бял ден не видя. По цял ден бе принудено да търпи непрестанния тормоз на алчните си господари. На няколко пъти попът се опита да говори с тях. – Лоши слухове се носят. Не са хубави тези работи – им изрече, но намериха начин да му затворят устата. Не след дълго момичето видимо наедря. – Сатана... Иди си Сатана – започнаха да се кръстят тогава хората по улиците и в един прекрасен ден детето, носещо дете в утробата си наистина изчезна. Дали го дадоха в манастир, дали го затриха някъде, така и никой не каза, а и нямаше кой да попита. Почернената още веднъж вдовица, от немай къде беше принудена да влезе в дома на някакъв търговец, а той, нечестивецът по седем кожи й съдираше всеки ден от бой. – Отивай за вода – натирваше я, гледайки с кръвожаден поглед невръстното й още момиченце. Друг път я пращаше на реката за да пере или някъде по друг повод, мъчейки се да остане насаме с детето. Награбваше клетото и невръстно още момиче в скута си вдовицата и така прегърнала го, отнасяше поредния бой. То, затова я и биеше май, нечестивецът. Един ден, просто не се завърнаха от реката. Дали самодивите от водата нещо си ги прибраха и двете за да изцерят болката им най-накрая, дали хванаха къра нанякъде, така и никога не се разбра? Разправят, че оттогава вечер, по пълнолуние се носел вълчи вой откъм реката. Аз не съм го чувал и нямам никаква представа откъде са се появили тези вълци там и вият подобно на подивяла вдовица, но някои са виждали жена с дете в скута. Изниквали си така, сякаш от нищото, изпречвали се на пътя на закъснелите минувачи на фона на лунната светлина и само питали: – Защо? Защо? После, тръгвали след уплашените пътници и така ги следвали до първите къщи, сякаш търсели помощ, но в града не влизали никога. Андрешко продължи да дърпа дизгините на конската си каруца между града и селото. Беше обичайна гледка да се появи по прашния път, подвиквайки на конете: – Дий, господа, дий. С годините очичките му станаха още по-хитри и като че ли и душата му също още изхитря. За съдията повече не се сети. Само вечер като се напиеха в кръчмата, някой се обаждаше от съседна маса: – Хитрец си ти, Андрешко. Хитрец си. Ама, и този съдия, как го прецака само. – Прост човек съм аз, прост – отвръщаше винаги, награбил чашата, седнал до Станойчо. Така с годините се нароиха още Адрешковци, докато не се превърнахме в държава на Андрешковците. Не сте ги виждали ли? Погледнете пред който решите квартален магазин, седнали са там, превърнали го в квартална кръчма. Седят над бутилката бира, удрят с юмрук по някоя празна каса и крещят: – Мамито му и живот. Мамито му и мизерия. Обсъждат всичко, но най-обичат да плюят крадливата държава, забравяйки факта че държавата е такава, каквито са те самите. Андрешковци, изключени от хода на цивилизация, наврени в апендикса на Европа, неспособни да променят, каквото и да било в живота си. Като се напсуват по властта започват да обсъждат докторите, търсейки всевъзможни варианти да ги прецакат и да се прегледат безплатно. Понякога и ги бият, но ако това не се случи, всички наоколо разбират че докторите са просто едни обикновени търгаши в бели престилки. И много често не са далеч от истината, защото доста и от докторите са също Андрешковци като тях, както и управниците, а и по-голямата част от хората по тези земи, защото ние сме страната на Андрешковците. Ако не изхитрим държавата, съседа, приятелите и случайните минувачи, всеки тогава би ни взел просто за обикновени глупаци. Така се прецакваме по тези земи, но най-често го прави държавата. Как иначе? Нали и тя е управлявана от Андрешковци. Наврели са се по канцеларии и кантори, връзкари, всеки човек на някому, седят по цял ден и умуват как да свалят и последната кожа от гърба на бедняците-Андрешковци. И ако се чудите защо сме такива, аз ще ви кажа? Защото сме така възпитани - да подражаваме на саботьора на държавата Андрешко. Защото за нас е чест да оставим бирника в блатото, понеже държавата е изедническа. Учеха ни дори в училище на това. Който смее, да го отрече. Какви да сме тогава? *По Елин Пелин, заглавието е на редакцията

Нещо сбъркано има в народа, не е ли по-добре да има политици с РЕАЛНИ действия, които да говорят директно, без недомлъвки. А от сействията на Симеонов има последствия, промяна с фалшивия ТЕЛК, свидетел бях на шума по морето - 23 часа и стоп. Не може 100 души да ми блокират всяка вечер Орлов мост, организирани, с подготвени тениски, знамена, лозунги... НЕ Е ТОВА НАЧИНЪТ За уж болните деца, те наистина не са болни, а с вродени аномалии в ДНК, в медицината се наричат синдроми на някой, който първи го е открил и описал. Държавата трябва да им помогне!!! Те в последно време са повече, защото медицината напредна, едно време са живяли 3-4 години, сега вече по 20-25, но да се прави демонстрация всяка вечер....НЕ

БОЕЦ: „Крадецът“ подкрепя „Лъжеца“! . Валери Симеонов и Кирил Домусчиев. Източник: БГНЕС ”Помните ли войната разразила се преди няколко месеца между Валери Симеонов и Кирил Домусчиев, бизнесмен и шеф на КРИБ? Симеонов обяви Домусчиев за „нагъл крадец“, а бизнесмена го нарече "лъжец". Ставаше дума за едни 55 милиона, които Домусчиев се опитваше да си спести, а държавата правеше всичко възможно да му подари тези пари. Тогава Симеонов го играеше „доброто ченге“ и уж защитаваше интересите на държавата! Защо обаче е тази злоба и омраза на управляващите към майките? ЗАЩОТО ГИ Е СТРАХ! Страх ги е, че ако Майките успеят да постигнат целите си, това ще е силен знак към всички останали и лавината ще тръгне! Така, както ги бе страх и от модела на граждански контрол върху дейността на Фонда за лечение на деца в чужбина и направиха всичко възможно да смачкат тази институция и да разбият този модел, защото той се оказа успешен и гражданите можеха да пожелаят да бъде приложен масово във всички институции! Деца умираха, но техният живот не означава нищо за управляващата ни мафия, важното бе да недопуснат пробив във статуквото и контрола върху институциите."

захванали със Симеонов който ви казва истината ,право в очите? Защо не се захванете с Далаверата КТБ,която изяде и парите за тези нещастни деца? А пари щеше да има бол, ама вече тук обяснението се чака от БСП-Станишев-Орешарски.

Как е наркомана? Заради него ли злобееш толкова? Не забравяй обаче, че децата с увреждания се раждат такива, а наркомана е направил личен избор.

Симеонов и да иска, няма кой да излезе да протестира за това нагло леке.

Тоя мизерник няма място в българския парламент! С такива патриоти Ердоган няма нужда да плаща на Местан! Той беше върл противник на Южен поток и сега се молим на турците да ни пуснат и една отбивка към нас, вместо да е обратното! Ще се държи до дупка защото знаят че повече няма да помирише парламент при следващи избори!

това не цинизъм. Това изказване е ГРЯХ!

Цеко Минев използва УЧИЛИЩНИ АВТОБУСИ от МНО които платихме ВСИЧКИ НИЕ!

От Сапарева баня! ТОВА СА БИЗНЕСМЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ!

Застанали зад гърба му!

Самият факт , че зад гусин симеонов- иженарицаемият винкел , застават терминаторите - робовладелци от криб , отвсякъде престъпници и продажници , е повече от достатъчен не за оставка , а за сериозно разследване и последващ дългогодишен пандиз. Ама от китайски паравосъдници ... Няма държава на Планетата , в която след това дебилно изказване да не последва сериозна санкция . А клиничното недоразумение си е повярвало , след като гепи 40 /четиридесет / милиона от паянтовата ограда на Държавната граница , е станало недосегаемо . Стъпи накриво или на върха на тоягата . И как така бързичко се сприятели с домуза .... съшият,който съсипа БМФ и скоро ще отговаря за тежки престъпления срещу националната сигурност и грабежи в галактически мащаби . Никой не е вечен ,винкел ... И нищо не е забравено . Плаща се с лихвите . И колкото по-късно , толкова по-.... Стара Българска мъдрост . Гнус ме е от такива влечуги .

Вече разбрах какво е демокрация. Тона е само Симеонов, Цветонв и борисов да си приказват каквто си мислят и каквото им скимне, без да носят отговорност . Само те единствено не са длъжни да се съобразяват с постовете, които заемат. Всички трябва само да ги аплодираме и да им се възхищаваме. Нищо друго не се иска от нас. Дори когато ни правят на маймуни, трябва да сме щастливи.

Клептокрация.

Ами че то, горе долу на всякъде в "свободния" свят е така!

туй келеме, знай че държи бат Бойко и си позволява цинизми, власта извращава га се чустваш недосвгаем! Гадост! Бай Ганьо в най примитивен ВИД, отврат!

Левски, нашият кумир нашият бог,е убил дете! Да ходим да се измочаме на паметника ли? Когато България го иска го правиш и не питаш защо.

Докато ние си губим времето с лумпени Румънците за първи път в историята си са по-богати от всички съседни държави, включително унгарците. На следващите избори си опичайте акъла

Ако правителството падне, силно се надявам Валери Симеонов да намери място и в следващото. Един от малкото политици, които се безкрайно прями в изказванията си, без капка лицемерие. При това не му липсва енергия да гони целите, които е поставил в програмата си. Предпочитам Симеонов пред всеки лицемер, който се оправдава с трети лица за некадърността си, а в същото време харчи все едно преизпълнява програмата. Ако имахме повече политици като него, едва ли щяхме да сме на опашката на Европата.

Как да нямаме ве? Сайдера нали е титан!

Какви са му целите и какво е постигнал? За нас народа имам в предвид?

Това, че разказа играта на т.нар. "ТЕЛКаджии" малко ли е? Разни лентяи по цял живот го играят тежко болни, а са доста по-здрави от здравите ... хааайде сиктир!

Ще сме и сме под опашката на Европа.Далавери не е виновен, виновни са такива ур-ди като теб.

гаден лицемер. Кой ще тъжи за теб?? Другарите по кражба - Каракачанов и тиквоний, може би.

Защо смяташ, че е лицемер? Винаги е бил изключително директен. Нито нарича циганите "роми", нито пък брадатите терористи - "бежанци". Пък и каквото подхване - гони го до дупка. Не съм чул празни приказки, нито празни обещания от него.

Директен е да плещи простотии без мярка.

Защото не скачате като нарича циганите- цигани. Това е сегрегация. Има смелостта да нарече нещата с истинските им имена. А вие си плюете в пазвата и чукате на дърво. Децата не са болни те са увредени. Лечение няма. Ами ако на улицата излязат болните от рак или диабет? Съгласни ли са те да се вземе от тях и да се даде на други? Защото парите са толкова и те това е. Относно Германия. Лесно е да даваш на немци. От мангалите и те пропощяха.

Този господин поне малко ако беше мъж, на какъвто се прави, след този огромен скандал моментално трябваше сам да си подаде оставката. Това не е случаен човек, а зам. председател на МС. Водещ политик в държавата. А на всичко отгоре той продължава да се държи нагло и просташки. Това е човек без капка морал и съвест. Явно краденето и натрупването на парички го омайва и изтрива всички човешки чувства в него. Вън г-н Симеонов!! Бързо си събирайте багажа и изчезвайте завинаги от властта.Вие сте срам за един политик.Отивайте при олигарсите , които скоро и те ще бъдат разследвани. Идва Видовден!!

Че тоя има ли някой да излезе в негова защита освен платени лумпени от аверите му по далавери?

нека да излезе контрапротест и тогава цялата рода ще дойдеме да ви изгониме, всички ще се вдигнеме, маменцето ти оядено от власт, самозавбравил се пигмей, стой си зад думите,те са си твои, носи си ги на оня свят, искаме да изчезнеш завинаги а скапаната ти партия забранена. Забрана да заемаш държавни и партийни постове, не го оставяйте така да се измъкне ненаказан. Всичко си има цена драги, ще се научиш да си плащаш. реплика +8 -2 2018-10-23 16:02:58 Niko (нерегистриран) той контрапротеста е от неговите партийци, строил ги е в две редица и не смеят да гъкнат, иначе няма субсидии, няма бонуси, няма власт.Ей това му е партията, интересчии, нагаждачи и мижитурки.300000 вкараха тези 3 партии, а 5 млн не отидоха да гласуват и така оставиха тия престъпници да се намърдат и да ни управляват.

Какво нахалство и наглост!!! И тази мазна самодоволна усмивка... Няма управия тая държава

къде бяха тези маики и децата им преди 5-10год.

Търпяли са и са си траели , както голяма част от нас.

Стига ни занимавахте с тоя, бе! Преди месец прави циркове, щял да напуска, ама като му обраха луфтовете стоя до ББ като на.кан. Сега се .асра тотално, ама вместо да го пратят да се почисти, ходи с пълен памперс и на всичкото отгоре има претенции да не си запушваме носовете.

В.С.: " Не мога да приема морални оценки от всякакви посоки - отдолу, отгоре, отляво, отдясно. Аз имам собствено мнение, изразил съм го. Продължавам да държа на него" "Вицепремиерът допълни още...че протестът на майките е бил "тюрлю гювеч"." И се ХИЛИ нагло. Само глупакът упорства в грешката си. Санитарите да влязат!

Тая тема не е важна.... кажете Баце колко е вдигнал с патрулката в Дубай?

Валерка! Само така! Изкривиха ти думите, сега викат “разпни го”. Като в приказката “нека кажат, че сестра ти е курва, а ти върви доказвай, че нямаш сестра!” А че са кресливи - баш са такива! Нито това е начина! За втората част от изказването на Симеонов - намерете оригинала и тогава коментирайте. А Корнела умело използва всичко като една мръсна хиена за лични цели. Ами добре, щом я оставяме. Ай сега със здраве плюйте!

Оригинала е в тв скат.Гледахме го.Казва точно това , което си казва.Просто е боклук и лизач на олигархични задници.Там са парите.

Мисля, че е време да приемеш едно мнение "отдолу и отляво". Глупак неземен, може ли с такова безочие да се подиграваш с нечовешката болка на хората? Кой ти дава това право? Как едно полезно нещо не свърши, тъп*к нещастен..Ходи да затваряш заведения по морето, дето и имената им не можеш каза на английски, изказваш се по теми, дето са толкова далеч от малкия ти мозък, че думи нямам просто... Кажи какво направи за хората, бе, зелко?

ОПИЯНЕНИТЕ МАФИОТИ МУТРИ ВСЕ ОТРОЧЕТА НА БКП ПРЕХОДА ЦОЦАЛИ ОТ ЧЕРВЕНАТА КРАВА ЧЕРВЕНО МЛЯКО 29ГОДИНИ СОЦИАЛЕН ГЕНОЦИД ПРИВАТИЗАЦИИ ИБРИКЧИИ НА ОСМАНОФАШИСТКИТЕРАДИКАЛИ ПОЛОВИНАТА ИМ ЕЛЕКТОРАТ СА ГОТОВИ ВЪВ ИМЕТО НА МЪРТВИЯТ МАЛЪК МУСТАКАТ ПИГМЕЙ ГНОМ ГОБЛИН ДА ЗАБРАВЯТ СОБСТВЕНАТА СИ ИСТОРИЯ И ДА Я ПОРУГАВАТ КВИ ПАТРИОТИ СТЕ КАТО НЯМАТЕ НИТО ЕДИН СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ ИЛИ ПРОЕКТОЗАКОН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СОЦИАЛНИЯТ СТАТУТ НА БЪЛГАРИЯ И НАРОДА 29ГОДИНИ ЧЕРВЕНИЯТ ПРИЗРАК ОЩЕ БРОДИ ПОД РАЗЛИЧНИ ФОРМИ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИИ И ЖЪНЕ СВОИТЕ ЖЕРТВИ СРЕД НАРОДА ТРОЙНИ КОАЛИЦИИ ДЕМОКРАТИ ПРИВАТИЗАТОРИ МАКЕДОНСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕРИ ДИЛЪРИ И СВОДНИЦИ РАЗНИ ЦАРЧЕТА СЪС ПРЕТЕНЦИИ ПОПОВЕ РАЗНИ ВЛАДИКИ МЕТРОПОЛИТИ СОДОМИЯ ИМОТНИ ГРИЖИ МУТРИ БХКта СОРОСОИДНА АГЕНТИ НПОта ВЪВ ВЛАСТА ПЪЛЕН ТАШАК ШМЕНТОКАПЕЛНА УБИЙСТВЕНА СИСТЕМА КОРУПЦИЯ ДО ШИЯ 29ГОДИНИ НИТО ЕДИН ЗАЛОВЕН ШПИОНИН НИТО ЕДИН ВЪПРЕКИ ОТКРИТОТО ВМЕШАТЕЛСТВО ВЪВ ПОЛИТИКАТА ИКОНОМИКАТА И ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ОЩЕ 2008ГОДИНА ПИСАХ ПО ТЕМАТА ДА СЕ ВЪРНАТ СТАРИТЕ БЪЛГАРСКИ ИМЕНА НА УЛИЦИ ПЛПЩАДИ МЕСТНОСИ И ДО СЕГА НИЩОiУЧИЛИЩА УНИВЕРСИТЕТИ ИЗБОРЕН ТУРИЗЪМ САРАИ И ПАК МУТРИ ВСЕ ДСКОМУНООТРОЧЕТА ПЪЛЕН ТАШАК

Неам нерви да ти чета неграмотно написаните глупости , защото - не се пише с главни букви, няма препинателни знаци, всичко е в едно изречение, мисълта е объркана и нищо не се разбира.

Нагло леке, ОСТАВКА!

БОГ като иска да накаже някой първо му вземал акъла.....

Българския Хелзингски комитет ще спаси циганите с фалшиви ТЕЛК-ове от набезите на Валери Симеонов !

Много НЕСЪГЛАСНИ с НЕМСКАТА СИСТЕМА Явно ще изтърват КОКАЛЪТ ЗАТОВА И ЕЛЕКТОРАТО

една приказка за лудия и баницата.. БАЦЕ ТРЕТИ не се кле в коалиционното споразумение в парламенто, га калесваха правителството му... А в КОНСТИТУЦИЯТА, в която пише - премиерът отговаря, че и отнася за ВИЦЕТАТА СИ.. Пък било и то те да са от коалиционните му партенки.. Досега трябваше да го е уволнил, а не да се извинява от негово име. Което си е признак на слабост, щото и ефтината му харизма веч декиш не фаща.. На матрялът му е безразлично дали ще се смени Далаверко - вицето на тишината, с Болен - вицето на уличните крясъци... ( Лозунга от ул. Врабча - "К... на Бойко", ама без масичката на главата си е пак актуален..)

РАБОТЕЩОТО НИ правителство Къде се намираме ли - в каменната ера. Ето там сме. Бяхме малко по-напред, но се върнахме там, защото програмата за трансплантации спря. През 2014 година беше направена първата трансплантация на бял дроб на българин и така бе поставено началото на успешното сътрудничество на нашата здравна система с клиниката по гръдна хирургия в университетската болница във Виена. До приключването на договора с клиниката - през март месец 2017 година, бяха трансплантирани 6-има българи. И бяха включени в листата на чакащите още трима. След приключването на договора с клиниката още на двама от чакащите беше направена трансплантация. После се загуби много време в една изключително дълга осеммесечна кореспонденция между Министерството на здравеопазването и Изпълнителна агенция по трансплантация за продължаването на този договор. После се разбра, че договорът няма да бъде подписан. Това означава, че всеки един българин, който изпадне в тежка ситуация и се нуждае от трансплантация на бял дроб, вече няма шанс да бъде включен в европейската листа на чакащите. - Договорът не беше подновен, защото... - Не мога да кажа аз, просто отбелязвам факт, че към момента нямаме договор. Не мога да кажа какъв е мотивът на болницата във Виена да не поднови договора с българската здравна система.

Политическият им език е ОТРАЖЕНИЕ на ПОЛИТИКАТА им

Помияри кокал не изпускат…

Валери провали руски проект Бургас Александропулус. Той обиди руският партиарх. Той зайграва с Киев. Искането на Волен за оставка на Валери е отмъщението на Москва. Волен изпълнява това кремълска активно мероприятия. В България има много недоволни. Но те не крещят под прозорците на Валери. Това пък е активно мероприятие на Розитано. Оставката на Валери не решава нищо. Далечната цел е ерозия на успешното правителство. Хората вярват на Валери и го подкрепят. И само народа може да го смени от там. Долу ръцете от нашият вицепремиер Валери Симеонов.

СОРОСОчадо е пАТРИЪТ А

аха, там от партийката му с това ли се занимавате, за тролове ли ви е назначил, за това ли харчи субсидията да ви плаща тролски надници.

Ма т'ва верно че патриотарите на Винкела цоцате от "Паричен фонд" за лобизъм...!!! ОСТАВКА...!!!

Забравихте ли бащата, който мъкна количката със сина си по стълбите на МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. Щото той не бил пригоден за хора-инвалиди.. (Туй ХОРА, що ли го писах.. А ДАЛАВЕРОФИЛИ? Щото в писанията ви ХОРА не виждам. Крещите срещу инвалидите.) Забравихте ли майката, дето и тя мъкна количката с детето си в МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ след това.. А вестниците излязоха със заглавия - "Тихо! Премиерът плаче!".. Но баш стабилната УЖ сграба на правителството ни пак си е непригодена за инвалиди.. Та само това не е ли достатъчно ХОРА да протестират - Правителството да изпълни изискванията на ЕС за достъпа на инвалидите до ЕДНА ДЪРЖАВНА СГРАДА.. И то - ДОКАТО ги изпълни..

Пътуване, данъци и детски надбавки За голяма част от хората с увреждания в България пътуването с градски транспорт е немислимо, тъй като повечето спирки и превозни средства не са приспособени към техните нужди. В Германия е другояче: на повечето гари и метростанции има асансьори, а автобусите и мотрисите са пригодени за ползване от инвалиди. Очаква се до 2022 година всички гари, автобуси, влакове и метра в Германия да изглеждат по този начин. Хората с тежки увреждания могат да ползват услугите на градския транспорт срещу 80 евро на година. За сравнение: редовната цена на една месечна карта в западните провинции е около 60 евро. По време на пътуването инвалидът може да вземе със себе си и придружител.

Ако в България нямаше комунизъм 45г а след това и 30г. на техните деца и внуци под друга форма сега щяхме да сме други та до като не си замине това робско поколение няма да отлепим от дъното

Интересно, при така силно изразени качества, като простотия и наглост, как не е член на ГЕРП?

От нелегалните съмишленници е

За Симеонов вече писах по надолу. За майките на увредените деца. Какво си въобразяват? Те ще командват кой вицепремиер и кой министър ще си ходят и кой не? От името на кого? И от кога България стана страната на увредените деца? В обществения живот се случват такива неща - диктат на малцинство над мнозинството. Зелените ритаха и пищяха против лифта в Банско - това е такъв диктат. Срещу мнозинството. Тези майки с увредените деца какъв процент от всички майки в страната представляват? Ясно е на всеки, че са нищожен процент. Но са най гласовитите, повярваха си че те колят и те бесят в държавата. Искрено съжалявам за личната им драма с децата им. Но да си знаят малко мярката и да не прекаляват.

нали се приемаме и прилагаме европейските стандарти Така е в Германия Домашни грижи Здравноосигурените със степен на потребност от 2 до 5, които имат нужда от помощ у дома, могат да получат обезщетение в натура или парично обезщетение. Обезщетението в натура предвижда домашните грижи да се полагат от служители на амбулаторни центрове или професионални болногледачи. Задачата на тези асистенти е да помагат на нуждаещия се при къпането, обличането и ходенето до тоалетна. Освен това те могат да помагат в домакинството, като пазаруват, готвят или чистят. Грижата за хора с увреждания включва и дейности от свободното време - хобита, разходки, игри. Грижите за нуждаещия се могат да се поемат и от роднина. В този случай лицето с увреждания има право на парично обезщетение. Хората с потребности от 3-а степен могат да получават месечно обезщетение в размер на 545 евро или обезщетение в натура на стойност 1298 евро. Инвалидите с най-висока нужда от помощ получават месечно обезщетение от 901 евро или 1995 евро в натура. Здравната каса дава допълнителни 40 евро на месец за помощни средства за дома. Такива са например седалките за душ и болничните легла. Освен това лицето с увреждане може да получи еднократна финансова помощ до 4000 евро за приспособяване на входната врата и банята и за монтирането на стълбищен асансьор.

Хората със специални нужди ползват и данъчни облекчения. В зависимост от степента на инвалидност, облекчението върху годишния ДОД варира между 310 и 1420 евро. При тежки увреждания като пълна слепота то може да достигне 3700 евро. Ако лицето с увреждане е дете, данъчните облекчения се ползват от родителите. А притежателите на автомобил биха могли да се освободят изцяло или поне частично от плащане на годишен данък. В Германия детски надбавки се получават най-малко до навършване на 18-годишна възраст. Родителите на деца с увреждане могат да продължат да ги получават и след това, ако доходът на детето е недостатъчен за неговата издръжка. Според германските закони, за издръжката на едно здраво дете са необходими поне 9000 евро на година. Сумата за деца със специални нужди е по-висока. Интеграция в обществото Задачата на германските социални служби е да ограничат негативните последствия от всяко увреждане и качествено да интегрират хората с увреждания в обществото, се казва в брошура на германската Асоциация на хората с увреждания. В Германия интеграцията започва отрано. Децата с увреждане могат да посещават безплатни лечебно-педагогически или интегративни детски градини. Групите в т.нар. интегративни градини се състоят от деца със специални нужди и такива с нормално развитие. Всички деца в Германия, включително тези с увреждания, са задължени да ходят на училище. В повечето случаи родителите имат право да избират между обикновено училище и такова за ученици със специални нужди. Училища за деца с увреждания има във всички германски провинции. Ако ученикът се нуждае от асистент или придружител, социалните служби поемат разходите за него. Здравната каса пък би могла да осигури за хората с увреждания и различни помощни средства, например специален компютър.

хората в Германия(ФРГ) не са имали комунизъм а като се обединиха им трябваше 25г. да се нормализират а ние като нямаме западна България да ни помага така ще е до като си замине това робско поколение!!

си го прочети пак.. Щото то и за теб се отнася!!!!

Онези, които искат да посещават университет, могат да финансират следването си с пари по Закона за подпомагане на обучението (BАföG). Размерът на месечната подкрепа зависи от учебното заведение и житейската ситуация на кандидатите. Най-високата месечна издръжка за студенти, които не живеят при родителите си, възлиза към момента на 735 евро. Държавата може да помогне на студентите със специални нужди, като им осигури придружител и специален компютър или поеме разходите за жестомимичен преводач. Освен това сесиите за студентските изпити могат да бъдат удължени, ако увреждането възпрепятства тяхното нормално протичане. Трудова заетост Германската Интеграционна служба помага на хората със специални нужди при търсенето на работно място и служи като посредник между кандидатите и техните бъдещи работодатели. При успешно назначаване Агенцията по заетостта може да осигури асистент за работното място. Асистентите помагат например на хора с увредено зрение, като им четат служебните документи. Хората с увреждания, които не са в състояние да работят поне три часа дневно, могат да посещават т.нар. „Работилници за хора с увреждания“, каквито има в цяла Германия. Месечното възнаграждение в тези предприятия е средно 211 евро. Над 400 000 души годишно подават документи за инвалидна пенсия. В Германия тази пенсия може да бъде пълна или непълна. Хората с увреждане, които не са в състояние да работят поне три часа дневно, се смятат за нетрудоспособни и имат право на пълна инвалидна пенсия. Лицата, които могат да работят между три и шест часа дневно, получават само половината.

че кой го е сложил тоя на власт бе??? 1 млн герб, 1 млн БСП и 300000 общо за ОП, ей това са ОП, че тия 50-60000 гласували за Валери само защото им е обещал постове ще ми казват дали да приема циничните му думи или не. Тебе като не те е обидил не ти пука нали, долен гербераст.Затвор за мутрата, а такива дето го защитавате сте по-долни и от него.

Симеонов е прав! Той е вицепремиер, отговарящ за демографията и няма полза от много майки и дечицата им. Само му създават грижи. По-малко деца, повече свободно време за Винкела.

Аз разбирам долните комуняги да бяха се извинили поне за едно нещо - за манифестациите на чернобилския 1ви май, например, та да искат нечия оставка,а те най-нагло мълчат за безбожните си вини,а отварят най-голямата уста при нечие чужно провинение.

Валери е истински пич и получава гласа ми. Другите да го духат!

нека да излезе контрапротест и тогава цялата рода ще дойдеме да ви изгониме, всички ще се вдигнеме, маменцето ти оядено от власт, самозавбравил се пигмей, стой си зад думите,те са си твои, носи си ги на оня свят, искаме да изчезнеш завинаги а скапаната ти партия забранена. Забрана да заемаш държавни и партийни постове, не го оставяйте така да се измъкне ненаказан. Всичко си има цена драги, ще се научиш да си плащаш.

той контрапротеста е от неговите партийци, строил ги е в две редица и не смеят да гъкнат, иначе няма субсидии, няма бонуси, няма власт.Ей това му е партията, интересчии, нагаждачи и мижитурки.300000 вкараха тези 3 партии, а 5 млн не отдоха да гласуват и така оставиха тия престъпници да се намърдат и да ни управляват.

Как ли са преминали първите 7 години на този чоовек?

Проспал ги Е

В нЕкви неистови напъни трябва да е било - дали физически, дали умствени, не знам, но голям зор е било - чак дзъркелите му са се дръпнали и така са си останали. Монголоид нещастен и креслив, с мним мозък!

Жената на ЦЕЗАРА не само трябва да е ЦЕЛОМЪДРЕНА но да изглежда ТАКАВА Езикът на изказване е израз на културата на ИНДИВИДА Сега и НАГЛИТЕ ще КОНТРАПРОТЕСТИРАТ

Симеонов е прав тези майки използват нещастието на децата си за да рекетират. Няма от къде при толкова мизерни икономика да им се отпуснат огромните средства и милиони за, които протестират. Просто който и да ги изкритикува ще бъде оплют понеже е грозно да скачаш срещу деца в инвалидни колички.

Един друг в името на НАРОДА рекетира същият този НАРОД

Пред да бъде голям политик, Валери е една голяма и уникална личност. Той е нещо като едно явление в политиката на България. Той е тнационална ценост. Той е най яркият вицепремиер, който някога сме имали. Заради изказването му за циганите, винаги ще го подкрепям. Той сигурно може и да има някакви грешки, за които може да бъде критикуван. Но да бъде сменен заради няколко недоволни жени, това е абсурд. Приятели, критикувайте Валери, но го подкрепяйте. Той е нужен на България.

Може и да си прав! Но, няма кой!

Изказване за циганите имаше и от Волен, и от жената на Томислав Дончев. И кво от туй. Циганите са тези, дето взимат инвалидни пенсии без нужда, вие от майките направихте проблем. Изказване срещу циганите, еколозите, майките - все на тоз черничък българин са. Но кервнът си върви. Далаверите му също...

Даскал , тия стига да ти обещаят нещо можеш да ги търпиш още 5 мандата ...ех пуста сопа и за вас гербаво племе! Даскал тоя филм го разиграват от тиквун тръгна да прави партия, за това не нас тия ! Заради вас тоя петнайсет години ни лъже и кеца.

мястото ти е в затвора драги, заедно с шайката мутри с които управлявате. Заминавай директно в затвора, а не оставка, ако имахме смъртно наказание лично ще ти бутна столчето долнопробно цинично същество, не заслужаваш да дишаш въздуха,