17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Дайте име на титуляра на сметката !

несъмнено ще се опитам да помогна, но не е ли пълна порнография с лека ръка да се дамат накуп милярди за самолети.....подчертавам на куп и да се казва,че бюджета няма проблем за това, а да се правят дерителски кампании за хора нуждаещи се от лечение и помощ, хора граждани на Р.България, в случая дете, чиито родители спазват законите и плащат своите данъци за да живеят добре в Родината си

Добре де дайте имена на сметката? Иван чий ..? Веднага ще даря 20 лв. за момчето. Повече нямам възможност но ДАЙТЕ ИМЕ!!!!

На името на Иван Иванов првода мина. Надявам се да е по предназначение. Успех момче!

Загиналите край Неделино стават.

Титуляр - Иван Красимиров Иванов Банка ДСК IBAN - BG 75STSA93000024059687 BIC - STSABGSF НЕКА ПОМОГНЕМ !

Но за съжаление трансплантацията няма да го излекува, дори да е успешна.